Årets program

Tre dager med ny kunnskap og inspirasjon

31. mai - 2. juni



Parallelle sesjoner 1. juni:

Fremtidens behov i helsevesenet

Hvordan møter vi fremtidens behov for teknologiske løsninger i helsevesenet?

For å løse fremtidens behov må vi stå i skoene til helsearbeidere og prøve ut løsninger, justere og levere. Også må vi få markedets beste apper inn i arbeidsflaten i DIPS slik at innovasjon blir raskt tilgjengelig. Da forener vi kreftene for å effektivisere og benytte gårdagens erfaring til morgensdagens behandling. Samhandling er fortsatt i sentrum, for ikke å snakke om pasienten - når digitale klinikker møter potensialet i nye og samlede datakilder.

 

Tema:
- Tiden er inne for innovasjon - kunnskap om dagens bruk av DIPS
- På tide og utvinne "gullet" i journalen - Ryggkirurgi og DoMore
- Hvordan få mer innovasjon i og rundt DIPS
- Nye datakilder og samarbeid på tvers - Sensorikk i hjertet, pasientapp for kronikere

Prosessforbedring i Arena

Workshop: Hvordan utnytte funksjonaliteten i Arena? Vi ser på prosessforbedring av en bestemt arbeidsflyt.

Ved innføring av DIPS Arena ser vi at det ikke har vært tid til å diskutere arbeidsflyt eller beste praksis. Vi ser også at det av naturlige grunner fortsatt er mye bruk av papir. I denne seansen ønsker vi å kjøre en workshop med deltakerne for å vise hvordan DIPS Arena kan understøtte en beste praksis.

Realiser potensialet i Arena

Hvordan realisere det fulle potensialet i Arena?

Arena har vært i drift en stund hos flere av våre kunder og i dette temaløpet vil vi få presentert erfaringer med bruk av Arena fra to kundeprosjekter. I tillegg vil vi demonstrere Arena-funksjonalitet.

 

Tema:

  • Arena Order Management
  • Rekvirering på mobil
  • E-resept og kritisk info

Digital samhandling

Hvordan sikrer vi god samhandling og informasjonsflyt i helsetjenesten?

I januar 2022 var det 17,6 millioner besøk på helsenorge.no. Vi er delaktig i videreutviklingen av denne type pasienttjenester og andre plattformer for samhandling.


Tema:
- Digital samhandling, ved Direktoratet for e-helse 
- Dokumentdeling, ved HSØ og Oslo Kommune
- Kjernejournal, ved NHN og DIPS
- Helsenorge, ved NHN og DIPS
- Felles språk, ved Direktoratet for e-helse

Digital hjemmeoppfølging

Hvordan flytter vi helsetjenester hjem til pasienten?

Pandemien har ført til økt fokus og behov for digital kommunikasjon og oppfølging av pasienter utenfor sykehuset. Vi belyser mulighetene på denne nye arenaen.

 

Tema: 
- Digital poliklinikk 
- Digital hjemmeoppfølging 
- DIPS strategi innen DHO 

Arena i alle flater

Hvordan kan Arena i andre arbeidsflater understøtte klinisk arbeid?

Arena kommer i flere former og flater. Det siste året har Nordlandssykehuset tatt i bruk Arena på mobil og har gjort seg mange erfaringer. Helse Nord har også tatt i bruk DIPS Wall. Hvordan understøtter dette klinisk arbeid?

 

Tema:
- DIPS Arena i alle flater, ved DIPS
- Erfaringer ved bruk av DIPS Visit, ved Nordlandssykehuset
- Videre planer med DIPS på mobilen

Parallelle sesjoner 2. juni:

Innovative løsninger fra partnere

Hvordan legger vi til rette for at våre kunder får tilgang til innovative løsninger fra andre aktører?

Gjennom OpenDIPS legger vi til rette for at andre aktører kan tilby sine innovative spesialistløsninger til våre kunder. Fokus på samskaping, suksesshistorier og konkrete erfaringer.

 

Tema: 
- Ulike partnere vil presentere sine løsninger

Kliniske fagmoduler i Arena

Hvordan tilpasse Arena til ulike kliniske behov?

Vi viser frem ulike kliniske fagapplikasjoner som er utviklet sammen med og for våre kunder. Vi belyser hvordan fagmiljø, kunder og leverandør samarbeider i en brukernær utvikling.

 

Tema:
- Presentasjon av fagmoduler utviklet av DIPS
- Erfaringer fra kunder med modellering

Realiser potensialet i Arena

Hvordan realisere det fulle potensialet i Arena?

Arena har vært i drift hos flere av våre kunder over lengre tid, og vi vil vise hvordan vi har jobbet sammen med kunder for å få optimale arbeidsprosesser. Hvordan er kundenes erfaring med Arena i bruk?

 

Tema:
- Arena Order Management
- Rekvirering på mobil
- E-resept og kritisk info

Drift og forvaltning av Arena

Hvordan sikrer vi god innføring, drift og forvaltning av Arena?

Det er stort spenn i hvordan journalsystemene driftes og forvaltes i helseforetakene i dag. Hvordan kan vi sammen tilrettelegge for en mer effektiv drift og forvaltning?

 

Tema: 
-Status på ny tjenesteplattform og leveransemodell
- Innføring av ny tjenesteplattform, Helse Vest 
- Innsikt fra overvåkning av DIPS Arena
- Effektivisering ved bruk av kontekstbasert opplæringsverktøy og Software-robot, Nordlandssykehuset.

To damer under DIPS-forum som smiler og står i innsjekk av en konferanse
Dansere på en scene under DIPS-forum som ser på hverandre
En dame som klapper i hendene under en konferansemiddag

Våre partnere

Disse møter du under årets DIPS-forum.

Noen høydepunkter

Se et utvalg av hvem du møter, og hva du kan glede deg litt ekstra til.