DIPS presenterer: Norsk e-helsebarometer

Publisert

Norsk e-helsebarometer er Norges første, store kartlegging av holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering, og e-helse generelt.

Norsk e-helsebarometer er Norges første, store kartlegging av holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering, og e-helse generelt.

Opinion as og Norstat as har på oppdrag fra DIPS ASA gjennomført og analysert to separate, kvantitative webundersøkelser. Samlet utgjør disse rapporten ”Norsk e-helsebarometer 2016”. Undersøkelsene er gjennomført i perioden 18.3.16-30.4.16.

Hovedundersøkelsen blant den norske befolkningen omfatter 2000 respondenter, over 16 år, fordelt på alle fylker.

Helseundersøkelsen er gjennomført blant 200 helsepersonell (leger, sykepleiere m.v.) som jobber med pasientbehandling. Respondentene er jevnt fordelt på fire helseregioner (Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sørøst).

Norsk e-helsebarometer er nå offent.

 

Les den store befolkningsundersøkelsen her

Les undersøkelsen blant helsepersonell her