E-helseløsninger nå og i fremtiden

Kommuneforum 2022

 

Konferansen for deg som er interessert i fremtidens e-helseløsninger for kommunene

 

Vi har innbyggeren i fokus

Bli med på vårt 2-dagers arrangement hvor vi tar deg dypere inn i tidenes største satsing på e-helse i kommune Norge. Du får et innblikk i vår vei til Aidn og realiseringen av én innbygger - én journal.

Kolbjørn Haarr - Administrerende direktør, Kernel

Kolbjørn Haarr

Program


Dag 1

Fellessesjoner

10:00 - Velkommen

 • Ved Cedric Guttormsen, salgs- og markedsdirektør i DIPS Front og Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Kernel

10:10 - Teknologi for neste generasjons velferdssamfunn

 • Vi er i gang med tidenes største satsning på e-helse for kommune Norge. Hvordan skal vi realisere èn innbygger - èn journal? Hvordan jobber vi nå og fremover?

Foredragsholdere: Viseadministrerende direktør i Kernel, Thomas Smedsrud, daglig leder i DIPS Front, Roy Eidsheim og daglig leder i Aidn, Morten Moe Gjendensjø

 

11:00 - Demo Aidn

Foredragsholder: Chief Medical Offiser i Aidn og kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin

 

11:25 - Når sykepleieren bestemmer

 • Hvordan endres IT-utvikling når man begynner med sluttbruker?

Foredragsholdere: Monica Johannesen fra Bodø kommune og Gabrielle Gürrich-Holm fra Aidn.

 

11:55 - Pause

 

12:15 - Digital hjemmeoppfølging og samhandling i praksis

 • Digital hjemmeoppfølging og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er i vinden som aldri før. Hvordan skal vi få gjenbrukt data og samtidig skape en mer sømløs overgang for pasienten. Foredragsholderne tar opp dette spørsmålet og andre i en uformell prat på scenen.

Sesjonsdeltakere: Anne Gunvor Nystrøm fra Ullensaker kommune, Bendik Westlund Hegna fra Ahus, Marius Røstad fra Aidn og Anne Lise Øiesvold fra DIPS.
Sesjonsleder: Jonas Nesse-Karlsen

 

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Hva vil hjelpe til mest?

 • En praktisk workshop hvor du sammen med andre innen ditt område diskuterer de viktigste utviklingsområdene i kommunale helsesystemer, og hva som vil gi mest verdi for dere.

Sesjonsleder: Ivy Lotarev fra Aidn.

 

14:45 - Samarbeid gjennom gode avtaler

 • Innovasjonskraften i moderne teknologi krever høyt nivå av samhandling mellom offentlig og privat sektor. Kan partnerskap og gode avtaler fremskynde innovasjonstakten?

Foredragsholder: Kristian Jåtog Trygstad, Partner i Advokatfirmaet Mageli. Advokat Trygstad har spesialistkompetanse innen regelverk for offentlige anskaffelser og er oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

15:15 - Pause

15:35 - Personvern: fra komplekst regelverk til praktiske tips til kommunene

 • Personvernregelverket er komplekst og ikke alltid like lett å få grep om hva som skal gjøres i praksis. Dette foredraget vil ha fokus på hva kommuner kan gjøre for å få personvernarbeidet tettere integrert i sine arbeidsprosesser og IT-løsninger.

Foredragsholder: Ragna Hanum fra Konsilito AS

 

16:05 - Språk, dokumentasjon og helsekompetanse

 • I takt med økende pasientrettigheter og digitalisering er stadig større deler av journalene enkelt tilgjengelig for individet dataene omhandler. Dette er en viktig rettighet, men mye tekst er vanskelig å forstå og kan skape forvirring og engstelse. Et sentralt spørsmål er hvordan språket i journalene kan tilpasses individets behov samtidig som man ivaretar profesjonelle hjelperes behov for presis faglig og medisinsk informasjon.

Foredragsholder: Erlend Hem, instituttsjef ved LEFO – Legeforskningsinstituttet og professor dr.med. ved Universitetet i Oslo.

 

16:35 - På jobb med en designer på skulderen

 • Er det mulig for designere og utviklere å virkelig forstå hverdagen til helsepersonell? Hvordan opplever kommunene et så tett samarbeid som er nødvendig for grunnleggende endring.

Sesjonsdeltakere: Kjersti Kjos Sletterød og Linda Letmolie Solem fra Horten kommune, og Ronny Ekren og Ellen Marie Kvamme fra DIPS Front/Aidn.

 

17:00 - Avslutning dag 1

 

19:00 - Velkommen til middag

Dag 2

Program for CosDoc

09:00 - CosDoc utvikling- Historier fra virkeligheten 
Trine Solberg og Anette S. Jensen er produkteiere for CosDoc. De deler fra innsiden av produktavdelingen i DIPS Front. Hva har vi brukt tid og ressurser på det siste året, og hvilke reise har vi planlagt for dere fremover. Delta for å få en ærlig og fargerik skildring fra utviklingsstatus. 

 

Status for CosDoc DigiHelse 
Kristin Solås-Johansen orienterer om status for DigiHelse for CosDoc - kommuner. Dere får også en kort gjennomgang av stegene fra oppstartsmøtet frem til dere er klar for å få innbyggerne i gang. 

10:15 - Utvikling av KPR

KPR er under utvikling. Det er behov for bedre og levende produksjonstall fra kommunene. Mette og Øyvind fra Helsedirektoratet forteller oss hva som skjer nå, og hva kommunene må følge opp i år og fremover.

Foredragsholdere er Mette Odden Grimeland og Øyvind Olav Schjøtt Christensen fra avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

10:45 - Kompetansebygging og erfaringsutveksling om bruk av CosDoc

 • Deltakerne i CosDoc-sporet deles i to grupper. En gruppe starter med å delta på kurs og den andre gruppen deltar på erfaringsutveksling. Etter 1 time bytter gruppene.


 • Kurs: Kurset ‘Orden i eget hus’ er en gjennomgang av utvalgt CosDoc-funksjonalitet rettet mot rutiner, vedlikehold og daglig bruk. 

  Internkontroll er kvalitetssikring, og orden i eget hus handler om å vite hvilke data du har, hva de betyr og hvordan de kan brukes. God kontroll på egne data kan gi dere gevinster både for daglig bruk og gjenbruk av data, for styringsdata og informasjonssikkerhet. 

  Kursholder: Tormod Førland og Kristin Solås-Johansen 


 • Erfaringsdeling: Prosedyrene for arbeid i CosDoc er naturlig nok mange og ulike i kommunene.  Vi inviterer til å delta på vår best practice erfaringsutveksling. Vi ønsker å skape en felles arena hvor dere sammen kan utveksle informasjon, dele erfaringer og få gode tips for bruk av CosDoc dere imellom. Gjennomføringen skjer i mindre grupper som får utdelt samtalekort med ulike påstander og spørsmål. Gruppene diskuterer og noterer de viktigste erfaringer på kortene. Kortene vil etterpå samles inn, oppsummeres og vil bli delt med deltakerne i etterkant av konferansen.  

  Sesjonsledere: Silje Klett og Hege Sigvaldsen

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Verktøy for bedre ressursbruk og kvalitet i helsetjenesten

 • Hvilke erfaringer har man gjort seg etter innføring og lengre tids daglig bruk av verktøy som SPIDER i hjemmetjeneste og omsorgssenter? Vi har invitert representanter fra kommuner som har aktiv bruk av digitale verktøy og tar en prat på scenen.

Sesjonsdeltakere: Vibeke Selstø Høijord og Tonje Walaker Ouff fra Sandefjord kommune, Silje Oliversen og Britt-Marie Nordhaug fra Øygarden kommune, Bjørn Sigurd Johansen fra Spider og Henriette Albektsen Aulie fra Farsund kommune.

 

14:30 - Faggruppens time

 • Faggruppen for CosDoc presenterer seg og orienterer om deres arbeid og fokusområder. 

15:00 - Oppsummering og avslutning

Program for Samspill


09:00 - Faggruppens time 
Faggruppen for Samspill presenterer seg og orienterer om sitt arbeid og fokusområder. 
 
09:20 - Kommunenes time
Oppsummering fra gårsdagens workshop. Innspill fra deltakende kunder til utfordringer ved bruken av DIPS Samspill og eventuelle endringsønsker. 
 
10:00 Pause

10:15 - Stafettlogg etter BTI-modellen

 • Vi deler erfaringer om BTI og bruk av stafettlogg som målstyrings- og samhandlingsverktøy.

Foredragsholder: Lindis Karin Melseth Akslen fra Sula kommune

 

11:00 - Hvordan utforme samtykke til elektronisk samhandling mellom en tjenestemottaker og ulike samarbeidspartnere?

 • Hvordan utforme samtykket der det er ønske om elektronisk samhandling mellom en tjenestemottaker og ulike samarbeidspartnere, både innenfor og utenfor helseområdet? Hvilke begrensninger og muligheter ligger det i slike samtykker og hva bør de inneholde? Hvordan kan samtykket håndteres for ungdom under 18 år?

Foredragsholder er Sverre Engelschiøn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

11:30 - Pause

 

11:50 - Brukeren og dens hjelpere

 • Vi ser på ledelse av sammensatte grupper og hvordan de ulike deltakerne får mest mulig ut av samarbeidet.

Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

 

12:20 - Tips, triks og nyheter

 • Vi lærer bort våre beste tips og triks i Samspill og gir deg en forsmak på det som kommer fremover.

Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Erfaringer med bruk av Samspill

 • Erfaringer og tips deles av brukeren sammen med våre konsulenter som gir tilbakemeldinger, tips og råd.
Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

15:00 - Takk for nå og vel hjem

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon