E-helseløsninger nå og i fremtiden

Kommuneforum 2022

 

Konferansen for deg som er interessert i fremtidens e-helseløsninger for kommunene

 

Vi har innbyggeren i fokus

Bli med på vårt 2-dagers arrangement hvor vi tar deg dypere inn i tidenes største satsing på e-helse i kommune Norge. Du får et innblikk i vår vei til Aidn og realiseringen av én innbygger - én journal.

Kolbjørn Haarr - Administrerende direktør, Kernel

Kolbjørn Haarr

Program


Dag 1

Fellessesjon

10:00 - Velkommen

 • Ved Cedric Guttormsen, salgs- og markedsdirektør i DIPS Front.

10:05 - Teknologi for neste generasjons velferdssamfunn

 • Vi er i gang med tidenes største satsning på e-helse for kommune Norge. Hvordan skal vi realisere èn innbygger - èn journal?

Foredragsholdere: Administrerende direktør i Kernel og DIPS, Kolbjørn Haarr, Viseadministrerende direktør i Kernel, Thomas Smedsrud og daglig leder i DIPS Front, Roy Eidsheim.

 

10:35 - Når sykepleieren bestemmer

 • Hvordan endres IT-utvikling når man begynner med sluttbruker?
Foredragsholdere: Monica Johannesen fra Bodø kommune og Gabrielle Gürrich-Holm fra Aidn.

 

11:05 - På jobb med en designer på skulderen

 • Er det mulig for designere og utviklere å virkelig forstå hverdagen til helsepersonell? Hvordan opplever kommunene et så tett samarbeid som er nødvendig for grunnleggende endring.

Sesjonsdeltakere: Kjersti Kjos Sletterød og Linda Letmolie Solem fra Horten kommune, og Ronny Ekren og Ellen Marie Kvamme fra DIPS Front/Aidn.

 

11:35 - Pause

 

11:55 - Der skoen trykker mest

 • En praktisk workshop hvor du sammen med andre innen ditt område diskuterer de verste flaskehalsene og tidsslukene i dagens løsninger, og gir innspill til andre måter jobbe på.

Sesjonsleder: Ivy Lotarev fra Aidn.

 

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Samarbeid gjennom gode avtaler

 • Innovasjonskraften i moderne teknologi krever høyt nivå av samhandling mellom offentlig og privat sektor. Kan innovasjons-partnerskap og gode avtaler fremskynde innovasjonstakten?

Foredragsholder: Informasjon kommer.

 

14:15 Digital transformasjon for å styrke innbyggers helse og mestring

 • Fremtidens helsetjeneste avhenger av at vi styrker innbyggerne, og at digitale verktøy legger til rette for gode forløp. 

Foredragsholder: Ole Kristian Losvik, kommuneoverlege med dedikert fokus på digitale tjenester i Bodø kommune.

 

14:45 - Pause

 

15:05 - Digital hjemmeoppfølging og samhandling i praksis

 • Digital hjemmeoppfølging og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er i vinden som aldri før. Hvordan skal vi få gjenbrukt data og samtidig skape en mer sømløs overgang for pasienten. Foredragsholderne tar opp dette spørsmålet og andre i en uformell prat på scenen.

Sesjonsdeltakere: Anne Gunvor Nystrøm fra Ullensaker kommune og Bendik Westlund Hegna fra Ahus, Marius Røstad fra Aidn og Anne Lise Øiesvold fra DIPS.

 

15:50 - Språk, dokumentasjon og helsekompetanse

 • I takt med økende pasientrettigheter og digitalisering er stadig større deler av journalene enkelt tilgjengelig for individet dataene omhandler. Dette er en viktig rettighet, men mye tekst er vanskelig å forstå og kan skape forvirring og engstelse. Et sentralt spørsmål er hvordan språket i journalene kan tilpasses individets behov samtidig som man ivaretar profesjonelle hjelperes behov for presis faglig og medisinsk informasjon.

Foredragsholder: Erlend Hem, instituttsjef ved LEFO – Legeforskningsinstituttet og professor dr.med. ved Universitetet i Oslo.

 

16:20 - Informasjon om foredrag kommer

 

16:40 - Oppsummering fra dagen og takk for nå

 

19:00 - Velkommen til festmiddag

Dag 2

Fellessesjon

09:00 - Velkommen til dag 2

 • Ved Cedric Guttormsen, salgs- og markedsdirektør i DIPS Front.

09:05 - Oppsummering fra gårsdagens workshop

 • Vi oppsummerer diskusjonene og de gode innspillene gruppene kom frem til i workshopen fra i går.

09:30 - Personvern: fra komplekst regelverk til praktiske tips til kommunene

 • Personvernregelverket er komplekst og ikke alltid like lett å få grep om hva som skal gjøres i praksis. Dette foredraget vil ha fokus på hva kommuner kan gjøre for å få personvernarbeidet tettere integrert i sine arbeidsprosesser og IT-løsninger.

Foredragsholder: Ragna Hanum fra Konsilito AS.


10:00 - Pause i 15 minutter så fortsetter vi med egne spor for CosDoc og Samspill

Program for CosDoc

10:15 - Fornyelse av IPLOS

 • IPLOS er under omlegging. Det er behov for bedre og levende produksjonstall fra kommunene. Mette og Øyvind fra Helsedirektoratet forteller oss hva som skjer nå, og hva kommunene må følge opp i år og fremover.
Foredragsholdere er Mette Odden Grimeland og Øyvind Olav Schøtt Christiansen fra avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

 

10:45 - Kompetansebygging og erfaringsutveksling om bruk av CosDoc

 • Deltakerne i CosDoc-sporet deles i to grupper. En gruppe deltar på kurs og en annen gruppe deltar på erfaringsutveksling om høyaktuelle emner knyttet til bruk av CosDoc. Etter 1 time bytter gruppene. Det blir felles oppsummering av erfaringsdelingen etterpå. 
 • Gruppe 1, kurs: Kristin Solås Johansen og Tormod Førland fra DIPS Front holder kurs i effektiv og god forvaltning av CosDoc gjennom året. 
 • Gruppe 2, CosDoc erfaringsutveksling: Silje Klett og Hege Sigvaldsen fra DIPS Front hjelper dere til å bli bedre kjent og dele erfaringer. Rutinene for arbeid i CosDoc er naturlig nok mange og ulike i kommunene. I denne sesjonen ønsker vi å skape en arena for deling av erfaringer, gode tips, utfordringer, løsninger, læring og ikke minst bygge nettverk. Deltakerne blir delt inn i mindre grupper og få utdelt temakort med spørsmål for diskusjon og refleksjon.

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Verktøy for bedre ressursbruk og kvalitet i helsetjenesten

 • Hvilke erfaringer har man gjort seg etter innføring og lengre tids daglig bruk av verktøy som SPIDER i hjemmetjeneste og omsorgssenter? Vi har invitert representanter fra kommuner som har aktiv bruk av digitale verktøy og tar en prat på scenen.
Sesjonsdeltakere: Vibeke Selstø Høijord og Tonje Walaker Ouff fra Sandefjord kommune, Gunn-Sofia Gudmundsdottir og Kristine Hermansen fra Holmestrand kommune, Bjørn Sigurd Johansen fra Spider og Henriette Albektsen Aulie fra Farsund kommune.

14:30 - Faggruppens time

 • Faggruppen for CosDoc presenterer seg og orienterer om deres arbeid og fokusområder. DIPS Front går gjennom produktstatus og planer videre.

15:00 - Oppsummering og avslutning

Program for Samspill

10:15 - Stafettlogg etter BTI-modellen

 • Mer informasjon kommer.

11:00 - Hvordan utforme samtykke til elektronisk samhandling mellom en tjenestemottaker og ulike samarbeidspartnere?

 • Hvordan utforme samtykket der det er ønske om elektronisk samhandling mellom en tjenestemottaker og ulike samarbeidspartnere, både innenfor og utenfor helseområdet? Hvilke begrensninger og muligheter ligger det i slike samtykker og hva bør de inneholde? Hvordan kan samtykket håndteres for ungdom under 18 år?

Foredragsholder er Sverre Engelschiøn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

11:30 - Pause

 

11:50 - Brukeren og dens hjelpere

 • Vi ser på ledelse av sammensatte grupper og hvordan de ulike deltakerne får mest mulig ut av samarbeidet.

Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

 

12:20 - Tips, triks og nyheter

 • Vi lærer bort våre beste tips og triks i Samspill og gir deg en forsmak på det som kommer fremover.

Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

13:00 - Lunsj

 

13:45 - Erfaringer med bruk av Samspill

 • Erfaringer og tips deles av brukeren sammen med våre konsulenter som gir tilbakemeldinger, tips og råd.
Foredragsholdere: Jon Ole Hedne og Tom Arild Rysjedal fra DIPS Front.

14:30 - Faggruppens time
 • Faggruppen for Samspill presenterer seg og orienterer om deres arbeid og fokusområder.
15:00 - Takk for nå og vel hjem

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon