Åpning av DIPS-forum og presentasjon av e-helsebarometeret 2017

Publisert

Les alt om de små og store høydepunktene av DIPS-forum 2017

Tor Arne Viksjø åpner DIPS-forum 2017

Det blåste en frisk men varm vind inn vinduet på Thon hotellet torsdag morgen. Ute var det strålende sol og 20 grader. Alt var klart for en drømmedag i fantastiske omgivelser. Frokosten på konferansehotellet innfridde også, og mens turistene dro ut i sin RIB båter på en knallblått hav på vei til Trollfjorden i morgenlyset bevegde 500 mennesker seg inn i plenumssalens mørke.

 

Svolvær og rorbuer

En stor 3D DIPS Logo prydet scenen og salen var fullsatt når Adm. Dir. Tor Arne Viksjø foresto den offisielle åpningen av DIPS Forum 2017. Tor Arne fortale kort om DIPS og vår historie og brukte litt mer tid på å forklare og utdype hvorfor DIPS Arena er så viktig både for DIPS og for kundene våre og hvorfor DIPS Arena skal bli verdens beste EPJ/PAS. Det viktigste poenget er at DIPS Arena vil bli en innovasjonsplattform i sykehusene noe OUS allerede har bevist ved å konfigurer opp en øyemodul som erstatter manuelle diktater og lange tekstlige beskrivelser i journalen. På denne måten kan kliniske personale frigjøre tid som tidligere ble brukt til dokumentasjon til pasientbehandling. Et godt eksempel på lokal innovasjon der sykehusene uten hjelp av programmerere kan løse hverdagens utfordringer. Prosessen på Ous ble for øvrig ytterligere dokumentert gjennom et eget foredrag holdt av Thomas Bærland øyelege på Ous.

Etter Tor Arnes inspirerende innledning fikk vi en presentasjon av DIPS partnere, etterfulgt av vakker sang fra den lokale artisten Magnus Bein som imponerte med sin stemmeprakt og store innlevelse i sine litt melankolske tekster.

Magnus Bein

Magnus Bein sang så vakkert at publikum tørket tårer Foto: Inge Wegge

 

Høydepunktet i plenumsforedraget på formiddagen var presentasjonen av resultatene fra Norsk e-helsebarometer. Det er en årlig undersøkelsen om e-helse finansiert av DIPS og gjennomført av Opinion. Hensikten med undersøkelsen er jo å kartlegge den norske befolknings-  og norske klinikeres holdninger til e-helse og den teknologiske revolusjon i helse Norge. Det er betryggende å se at det for det første er stor oppslutning om behovet for digitalisering og automatisering, og at det generelt er stor tillit til systemer og løsninger både blant helsearbeidere og hos folk flest. Den etterfølgende debatten med DIPS styreleder og tidligere helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Adm. Dir i DIPS Tor Arne Viksjø, Adm. Dir. på Diakonhjemmet Anders Frafjord og rådgiver i Opinion Ola Gaute ble på en utmerket måte ledet av Rune Brynhildsen. Det ble en interessant diskusjon om et spennende tema, men i og med at det var stor enighet i panelet ble det ikke den store temperaturen på debatten.

Paneldebatt
Paneldebatt under eHelsebarometeret 2017. Foto: Inge Wegge

 

Den høyeste temperaturen var derimot utendørs, og etter en utmerket kylling med risotto var det mange som trakk ut i sola og nøt dagen frem til parallellsesjonene startet kl. 12:30.

Det var 3 parallelle temaløp lokalisert på konferansehotellet og ett temaløp på kinoen rett utenfor hotellet. Til tross for veldig fint vær rapporteres det om godt oppmøte på de aller fleste foredragene, som dekket et bredt spekter, med alt fra DIPS mobilsatsing med Live overføring fra Sri Lanka til forskningsprosjekter, konfigurasjonsmuligheter og Psykiatriske vedtak i Arena. Flere av partnerne presenterte sine nyeste løsninger og integrasjoner mot Arena og vi fikk et flott innblikk i en sykehusdirektørs hverdag fra Adm. Dir. Anders Frafjord på Diakonhjemmet Sykehus. Både Helse Sør Øst, Helse Vest og Helse Nord Hadde foredrag der de fortalte om sitt perspektiv på DIPS Arena, noe som var både interessant og inspirerende å høre på. Tittelen på Helse Nord sitt foredrag: «DIPS Arena – Det blir så bra» får stå som et vitnesbyrd om de forventinger vi alle har til DIPS Arena.

Det ble en lang dag med mange interessante sesjoner. Dessverre er det helt umulig å få med seg alt, men siden alt blir filmet og lagt ut på DIPS sin You Tube kanal etter DIPS Forum vil det bli anledning til å få med seg interessante foredrag man ikke rakk å få med seg i løpet av dagen.

Festmiddag Lofotbankett

Å Oppleve Lofotbankett ble en magisk affære der vi ble tatt tilbake til historiske Lofoten. Foto: Inge Wegge

 

Etter en lang dag var det bare å ta seg en dusj, hive på seg finstasen og møte opp til en fantastisk festmiddag, som jeg tror svært få vil glemme. DIPS-prisen ble delt ut og årets vinner ble Silje Ljosland Bakke fra Nasjonal IKT. Silje har gjennom flere års systematisk innsats vært med og utvikle et viktig rammeverk og verktøy for hele e-helseutviklingen i Norge og gjør en fantastisk jobb innenfor arketyper i Norge.

DIPS-prisen 2017 blir delt ut

Vi gratulerer Silje Ljosand Bakke med DIPS-prisen 2017 og takker for hennes flotte innsats for Helse Norge. Foto: Inge Wegge

 

Det som ble presentert av både kultur, underholdning, mat og drikke var veldig bra. Gjennomføringen var prikkfri, og når vi da kunne gå ut i en varm sommernatt og fortsatt se sollyset i fjelltoppene er det bare å konkludere med at dette ble nok en svært vellykket dag på DIPS forum.

Skrevet av Bengt Olsen