CosDoc+ - mobil EPJ

Publisert

Alltid oppdatert med mobil EPJ - tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon.

En travel hverdag blir mer effektiv hvis de ansatte har tilgang til sine arbeidsoppgaver, pasientinformasjon og dokumentasjonsverktøy gjennom hele arbeidsdagen.   

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Visste du at CosDoc+ er et verktøy som gir trygghet for pasient og ansatte? CosDoc+ er en app som fungerer på smarttelefoner og nettbrett og appen kan brukes på Android og Windows operativsystem. 

Pleieren får oversikt over egne og andres oppgaver og pasientinformasjon knyttet til egne pasienter. I tillegg har pleieren muligheten til å innhente informasjon dersom det skulle bli behov for øyeblikkelig hjelp til pasienter som ikke er kjent fra før. CosDoc+ sikrer tilgang til pasientjournalen slik at de ansatte trygt kan håndtere både planlagte og ikke- planlagte hendelser trygt og effektivt. 

 

Innhold i CosDoc+ 

 • Sikker pålogging / bytte av stilling 
 • Søk og nødsøk 
 • Arbeidsplan 
 • Egne og kollegaers arbeidlister 
 • Oppdatering av oppdrag/oppgaver 
 • Pasientinformasjon 
 • Fødselsnummer  
 • Adresse /telefon 
 • Pårørende 
 • Pasientjournal 
 • Tiltaksplan med rapport 
 • Journalføring / dokumentasjon av helsehjelp 
 • Legemiddeloversikt og signering av gitte/utleverte 
 • IPLOS (kommer) 
 • Registrering av prøvesvar (kommer) 
 • Meldinger 
 • Interne meldinger 

 

Alltid tilgjengelig

Dårlig mobildekning i enkelte områder er noe som forekommer i flere kommuner. Med CosDoc+ kan arbeidslisten lastes inn, og en kan lese og dokumentere selv om nettverk i perioder er fraværende. 

 

Ønsker du mer informasjon eller en demonstrasjon av CosDoc+? Ta gjerne kontakt med oss på e-post.  

Relatert