Dag 3 av DIPS-forum 2016

Publisert

Etter en storslagen festmiddag torsdag kveld, med god mat & drikke, magiske magikere, fengende musikalske innslag fra CMYK og ikke minst, en forrykende konsert med Morten Abel, kunne man kanskje frykte at den siste konferansedagen ble litt «dagen derpå» for mange. Det så imidlertid ikke slik ut. DIPS Forum deltakerne er nok av den utholdende typen, for de stilte friske og opplagte da starten gikk kl 09!

Av konsulentsjef i DIPS ASA, Christin Ilstad

 

DIPS-forums siste dag

Etter en storslagen festmiddag torsdag kveld, med god mat & drikke, magiske magikere, fengende musikalske innslag fra CMYK og ikke minst, en forrykende konsert med Morten Abel, kunne man kanskje frykte at den siste konferansedagen ble litt «dagen derpå» for mange. Det så imidlertid ikke slik ut. DIPS-forum deltakerne er nok av den utholdende typen, for de stilte friske og opplagte da starten gikk kl 09:00!

Dagen var lagt opp med fire ulike parallelle temaløp før lunsj, etterfulgt av inspirasjonsforedrag og avslutning ved administrerende direktør etter lunsj.

 

Siste utgave av d:mag - i ny drakt, ble delt ut siste dagen

 

 

Én innbygger - én journal

Temaløpet «Én innbygger - én journal» var en fortsettelse fra dag 2, men nå med fokus på primærhelsetjenesten fremfor spesialisthelsetjenesten. Espen Hetty Carlsen fra Direktoratet for e-helse innledet med en god gjennomgang av hvordan «EPJ-løftet» for primærhelsetjenesten skal bidra til IKT-verktøy som fremmer kvalitet, samhandling og informasjonsformidling. Gjennomgangen viste at det har skjedd og skjer mye. Anne Grethe Strøm-Erichsen, som var blant tilhørerne i salen, benyttet anledningen til å rose arbeidet i spørsmålsrunden etterpå! Tomas Alme fra DIPS hengte seg på, og etterlyste samtidig et samarbeid mellom Nasjonal IKT og «EPJ-løftet» på temaet strukturering av informasjon, slik at man sikrer like løsninger. Carlsen kunne bekrefte at en slik dialog var på plass. Hanne Kolflaath fra Acos presenterte løsningene som de tilbyr kommunehelsetjenesten. Her skjer det en forrykende utvikling, eksempelvis innen velferdsteknologi med ulike «smart-hus»-løsninger, og ikke minst innen samhandling og deling av informasjon via bla Norsk helsenett og Helsenorge.no. Strukturering av data og bruk av standardiserte kodeverk ble også nevnt som en viktig satsing og et fundament for fremtidig utveksling av f.eks pleieplaner mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 

I det engelskspråklige innlegget “Best of Breed 3.0 - the open eHealth platform» beskrev Dr. Ian McNicoll de utfordringene han ser ved utforming av IKT-løsninger for helsesektoren, og hvordan standarden OpenEHR med arketyper kan bidra til forbedring av hvordan informasjonsmodeller beskrives og ikke minst deles. Han gav i den anledning stor anerkjennelse til DIPS for valget av denne standarden (openEHR) i DIPS Arena, og mener at dette bringer oss i førersetet hva angår utvikling på en åpen plattform globalt! Slik standardisering er også en forutsetning for realiseringen av f.eks én Innbygger – én journal.

 

Pasientrettede tjenester

I temaløpet «Pasientrettede tjenester» handlet det om hvordan pasienten med nye løsninger kan medvirke til egen behandling, samt hvordan helsetjenesten kan nå pasienten med viktig informasjon. Tilhørerne fikk her status og planer for innholdet på Helsenorge.no gjennom et innlegg av Annike Høysæter Asserson fra Direktoratet for e-helse. Pernille Gisselmann beskrev status og planer for «Vestlandspasienten», som er løsningen i Helse Vest, mens Tore Dundas fra DIPS gav et innblikk i status for Helse Nord; «Min pasientjournal». Begge regioner realisert sine løsninger blant annet ved hjelp av produkter fra DIPS. Nest steg, som DIPS jobber mot sammen med sine kunder, er at pasienten selv skal kunne administrere sine timeavtaler, for eksempel endre tidspunkt og kanskje også bestille timer med eller uten henvisning innenfor noen rammer. Dette ble presentert av Lars Ilebrekke fra DIPS. En bekymring fra salen knyttet til dette, var viktigheten av å ivareta behandlingsfrister, både ift det medisinsk forsvarlige og ift det juridiske. Dette er ikke innenfor scopet i de pågående pilotene, hvor man bevist har valgt enklere case, men er definitivt noe man vil ta fatt på senere for å finne gode løsninger.

 

Strukturert journal og dataanalyse

I det tredje temaløpet, «Strukturert journal og dataanalyse» ble det gitt mange gode eksempler på hvordan strukturerte journaler kan danne grunnlag for ulike typer analyser og bedre beslutningsprosesser. Paul Christian Hjemås gav et innblikk i Helse Nord sin datavarehusløsning, som tilbyr data om kvalitet og drift i «sanntid». Arild Faxvaag fra NTNU presenterte et eksempel innen «population health management», mens Anca Heyd fra DIPS tok for seg kliniske analyser tilknyttet operasjonsplan og Pakkeforløp kreft.

 

Teknisk forum

Det siste temaløpet «Teknisk forum» gav tilhørerne muligheten til å lære mer om DIPS referansedesign, nytt installasjonssystem for DIPS Arena, Apache Solr som søkemotor, samt standarden HL7 FHIR. Ikke minst leverte Mikkel Frostad og Mariann Seland fra Sykehuspartner/prosjekt HSØ Regional EPJ et veldig spennende foredrag om de utfordringer og krav som melder seg når man skal konsolidere alle DIPS databasene i HSØ til en stor installasjon. Denne vil bli mer enn 3 ganger større i antall brukere og datamengde enn den største DIPS installasjonen som finnes i dag!

 

Spennende foredrag under plenum

Etter lunsj var det klart for inspirasjonsforedrag ved ingen ringere enn Erik Thorstvedt! Tittelen var "Kan vi lære noe av menn i korte bukser?". Her snakket Erik varmt og klokt om lagbygging, motivasjon og selvledelse, herunder betydningen av å sette felles mål som gir retning, er forstått, godt forankret og som berører - for følelser er en mye sterkere drivkraft enn gode planer! Viktige stikkord var også betydningen av å utvise respekt for den enkelte, legge til rette for mestring og å gi gode tilbakemeldinger.

 

Erik Thorstvedt om viktigheten av lagbygging

 

Deretter fulgte et innlegg ved stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen, som nok følte det litt som å «hoppe etter Wirkola», men han holdt et engasjert innlegg med tittelen «En mobil helserevolusjon: Skummelt eller en stor mulighet for vår felles helsetjeneste». Hovedbudskapet hans var at digitaliseringstoget går nå, det skjer mye på veldig mange områder etter at bank og finans har gått opp løypa, og her må også helsesektoren henge seg på! Det er på ingen måte noen enkel oppgave å ta fatt på, men ett tiltak som Michalsen hadde tro på var å sette ned et ekspertutvalg, som kan definere tydelig hva målet skal være, hvordan det konkret skal realiseres og også finansieres.  

 

Torgeir Michaelsen om den mobile helserevolusjonen

 

Tradisjonen tro ble DIPS-forum 2016 avsluttet av Tor Arne Viksjø. Det ubestridte høydepunktet var som vanlig da han annonserte åstedet for neste års DIPS-forum. Etter stikkord som «vi har vært der en gang før», «bebygd siden bronsealderen» og «nord-norsk kunstnersentrum», så var det ganske så lett å lande på rett svar, som var Svolvær! Det gledes allerede til neste år!

 

Tor Arne Viksjø avslørte hvor DIPS-forum 2017 skal avholdes

Relatert