Databasetjenester

Publisert

Seksjonen består av tekniske konsulenter og systemutviklere som tilbyr tjenester knyttet til drift og vedlikehold av DIPS EPJ/PAS, applikasjonsservere og databaser, samt ulike typer konvertering av data. 

Konsulenter i DIPS

Ressursene i seksjonen har teknisk kompetanse og arbeider med oppgaver tilknyttet konvertering av data, samt installasjon og drift av DIPS PAS/EPJ inkludert tilhørende komponenter. 

Drift og overvåkning: Vi tilbyr tjenester knyttet til installasjon, drift og overvåkning av DIPS EPJ/PAS med tilhørende infrastruktur, som database- og applikasjonsservere, brokere etc. Dette kan gjelde nye installasjoner i forbindelse med innføring av systemet, utvidelse med spesifikke moduler/komponenter eller oppgradering til nye versjoner av produktportefølje eller underliggende teknisk plattform. Vi har sertifiserte Oracle DBA-er med lang erfaring med de ulike tekniske plattformene som benyttes hos våre kunder og tekniske konsulenter med kompetanse og erfaring fra etablering av miljøer for sikker drift, høy ytelse og oppetid.

Konvertering: Ved innføring av DIPS eller enkeltprodukter som erstatter eksisterende journalsystemer kan det være aktuelt å konvertere data fra eksisterende systemer til DIPS. Større omlegginger av intern organisasjon eller andre interne endringer kan medføre behov for maskinell innlesning eller konvertering av data. Vi har lang erfaring med konvertering av ulike systemer og tilbyr i den forbindelse rådgivning, prosjektledelse og utvikling.

Relatert