d:fag - digitale fagdager

Vi har som tradisjon å gjennomføre årlige fagdager hvor vi reiser rundt i landet og har to dager på hver lokasjon med kundene våre hvor faglig påfyll og erfaringsutvekslinger står i sentrum. Dette startet da vi var ACOS Levekår, og er noe vi ønsker å fortsette med i DIPS Front. I 2020 ble d:fag gjennomført digitalt, noe som ble en stor suksess. 

d:fag arrangeres om høsten og gir både DIPS Front og kundene en god mulighet til å utveksle erfaringer, dele kompetanse og sikre best mulig utnytte av systemene. 

 

d:fag 2021

Følg med på denne siden for informasjon om d:fag 2021. 

 

d:fag 2020

d:fag 2020 ble gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med covid-19, se nyhet her.

Sagt om d:fag 2020

Gode foredragsholdere og flotte temaer.

Dere fikk med dere mange gode foredragsholdere.

Flott gjennomgang og positivt at det er mulig å ha dialog fortløpende og få svar på spørsmål underveis.

Tilbake til arrangementer

Klikk her