d:fag 2021

25. - 28. oktober

 

Velkommen til d:fag - nå som en faguke!

Tilbakemeldingene fra fjorårets d:fag var veldig gode. Digital gjennomføring ble godt mottatt, og vi ønsker å videreføre suksessen i år. Vi har valgt å spre sesjonene over flere kortere dager, etter tilbakemelding fra i fjor. Vi håper dette kan være en god løsning for alle, og at vi med dette kan nå bredt og til flere. Totalt kan dere få med dere hele åtte foredrag og fire kurs. Vi håper d:fag som faguke blir like godt mottatt som d:fag i fjor, med mye nyttig kunnskap og faglig påfyll.

De to første fagdagene starter kl. 12 og runder av ca. 15.30. Kursdagene har både for- og ettermiddagskurs.

 

PRISER:
 • Alle dager: 3 500,-  
  • I denne pakken inngår både fagsesjoner og kurs
 • Dag 1 og 2: 1 250,-
  • Delta kun på fagsesjonene
 • Dag 3 og 4: 2 900,- 
  • Delta kun på kursene
 • Pris per kurs: 890,-
  • Delta på de kursene som er aktuelle for deg
*Alle priser er eks. mva.
Ved mange påmeldte fra en organisasjon kan vi tilby en rabattpakke. Ta kontakt med markedskoordinator Benedicte B. Brakstad for mer informasjon.
 

Klikk her for å melde deg på 

 
 
FAQ:
 • Sendes presentasjonene ut i etterkant?
  • Alle presentasjoner sendes ut fortløpende etter endt dag.
 • Kan den som er påmeldt dele videre med andre?
  • Påmeldingen gjelder per person, og kan ikke videresendes
 • Kan en bestilling for alle dager deles på flere personer?
  • Deltakelsen er personlig, og kan ikke deles med andre
 • Blir det gjort opptak av faguken?
  • Nei, der blir kun anledning til å se sesjonene direkte
Betingelser:
 • Påmelding er bindende og avbestilling må være skriftlig.
  • Dersom du ikke kan benytte din kursplass, kan denne videreføres til en kollega.
 • Avbestilling må gjøres senest 2 virkedager før kurset for refundering av 50 % av deltakeravgiften.
  • Ved avbestilling mindre enn 2 virkedager før kurset gis det ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom. Avbestillingen sendes via e-post til kursdipsfront@dips.no.
 • Påmeldingsfrist er 21.10.21, ta kontakt på kursdipsfront@dips.no for påmelding etter dette
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs inntil 10 dager før kursstart ved for få påmeldt
 • Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lockout, brann o.l.) gir DIPS Front rett til å avlyse kurset uten erstatningsplikt overfor kursdeltakerne.

Mandag

Kl. 12.00 - 15.30:

DIPS kommunal journal

Vi investerer stort i nye e-helseløsninger for kommunene. Dere får høre om våre visjoner - hvor skal vi, hva vi gjør nå og hvor langt vi er kommet på veien mot det store målbildet? Dere får også et innblikk i hvordan vi skal realisere overgangen til mer moderne løsninger, og hvordan vi vil ivareta alle våre kunder på en god måte underveis.

Velkommen til en spennende gjennomgang av DIPS Front sine langsiktige planer!

Bli kjent med hvordan ny kommunal journal utvikles

Vi utvikler nye produkter som kundene våre vil elske! Fremover skal vi drive designdrevet utvikling med brukervennlighet som viktigste mål. Dette er en endring i arbeidsform fra tradisjonell produktutvikling, og vi forteller dere hvordan vi jobber med tjenestedesign for å utvikle våre nye produkter. Vi gir dere også innblikk i hvordan vi lenge har jobbet smidig og brukernært i utviklingen av CosDoc+.

CosDoc - hva skjer på kort sikt?

Vi skal selvfølgelig også videreutvikle og forvalte eksisterende produkter på en god måte, og kundene våre kan forvente ny og spennende funksjonalitet i CosDoc fremover. Produktavdelingen forteller om mer kortsiktige planer for CosDoc Basis og CosDoc+.

DIPS Front som digitaliseringspartner

DIPS Front har kompetanse som kommuner og tjenesteledere trenger for å sikre godt beslutningsgrunnlag for løpende forbedringer i driften av sine tjenester. Dette være seg investeringer knyttet til velferdsteknologi og hvordan bruke ressurser og kompetanse på beste måte for både den ansatte, pasienten og arbeidsgiver.

Tirsdag

Kl. 12.00 - 15.30:

Bli med å digitalisere hjemmetjenesten!

I denne sesjonen deles erfaring med bruk av DigiHelse, og vi orienterer praktisk om hvordan dere kommer i gang. KS deltar i denne sesjonen sammen med DIPS Front.

IPLOS-rapportering

Hvert år er det mange som trenger hjelp til å finne ut hvor data skal oppdateres eller korrigeres for å sikre riktig innrapportering. I denne sesjonen viser vi hvor IPLOS-informasjon hentes fra i CosDoc, og hva som må være på plass. Vi ser også på endringer som kommer fremover. 

Tips og triks i CosDoc

Et av våre mest populære foredrag fra fagdagene, her har våre dyktige konsulenter samlet opp det mange kunder spør om på support, på tvers av ulike moduler. 

CosDoc faggruppe

Leder i faggruppen orienterer om gruppens arbeid, deltakere og videre fokusområder.

 

Onsdag

Kl. 9.00 - 11.00:

Kurs i tilgangsstyring

Kurset starter med kort informasjon om norm og regler for tilgangsstyring. Videre vil vi gjennom ulike reelle eksempler vise og forklare hvordan tilganger bør gis og profiler lages. Til slutt går vi gjennom forslag til rutiner for systemansvarlige.

Kl. 13.00 - 15.00:

Kurs i fakturamodul - institusjon/vederlag

Kurset gir en grunnleggende innføring i stegene i fakturering når antall dager på korttid overstiger 60 dager. 

Torsdag

Kl. 9.00 - 10.30:

Kurs i saksbehandling - grunnleggende nivå

Kurset tar for seg stegene fra søknad til vedtak.

Kl. 12.30 - 14.00:

Kurs i saksbehandling - revurdering og klagebehandling

Kurset gjennomgår stegene i revurdering av vedtak og klagebehandling.

Staale Birkeland - kundeansvarlig, DIPS Front

Staale BirkelandKundeansvarlig, DIPS Front

Kom i kontakt med våre eksperter