DigiHelse - Digital innbyggerdialog

Publisert

DigiHelse er et nasjonalt prosjekt for innbyggerdialog rundt hjemmetjenesten. Med DigiHelse funksjonalitet til DIPS CosDoc, kan din kommune enkelt kommunisere med innbygger på en sikker og funksjonell måte.

DigiHelse er et nasjonalt prosjekt for innbyggerdialog rundt hjemmetjenesten. Med DigiHelse funksjonalitet til DIPS CosDoc, kan din kommune enkelt kommunisere med innbygger på en sikker og funksjonell måte. DigiHelse bygger på nasjonale standarder og Helsenorge.no som plattform, og vil være lik for alle innbyggere i alle kommuner, uavhengig av fagløsning.

 

DIPS har sammen med kommunene på Øvre Romerike, KS og Direktoratet for E-helse deltatt i det nasjonale prosjektet og kan tilby våre brukere følgende tjenester:

 • Meldinger mellom innbygger og tjeneste direkte inn i CosDoc
 • Innbygger kan se avtalte og gjennomførte besøk og direkte avbestille tjenester fra Helsenorge.no. Avbestilling av tjenesten mottas direkte inn i CosDoc.
 • Det blir gitt varsler for gjennomførte besøk

Se hvordan løsningen fungerer: 

 

 

Gevinster med løsningenNytte for brukerne og pårørende: 

 • Brukerne får økt fleksibilitet og tilgjengelighet ved henvendelser til ansatte. 
 • Brukerne kan henvende seg hele døgnet og trenger ikke bruke tid på å vente i telefonen. 
 • Økt tilgjengelighet gir mulighet for å fange opp avvik tidligere. 
 • Digitale tjenester gir også mulighet for å gi brukerne/pårørende informasjon slik at de er bedre kjent med egne data og med generell informasjon. 
 • Dette gir brukeren og pårørende mer kunnskap og større trygghet. 
 • Varsling om avtaler og evt. forsinkelser vil også gi brukerne og pårørende større forutsigbarhet og større tillit til tjenestene. 
 • Digitale tjenester gir også bedre informasjonssikkerhet enn e‑post og SMS.

 

Nytte for ansatte:

 • Ansatte vil kunne styre hverdagen bedre gjennom å bruke digitale kanaler fremfor telefon.
 • Færre henvendelser om informasjon da pårørende finner informasjonen digitalt. 
 • Ansatte vil oppleve redusert administrasjon og mer tid til forebyggende arbeid. 
 • Ansatte vil også oppleve færre «bomturer» i hjemmetjenesten.

 

Nytte for samfunnet:

 • Sikker digital dialog vil bidra til reduserte behandlingskostnader ved at innbygger/pårørende kommer raskere i dialog med tjenesten. 
 • Digitale tjenester vil også kunne gi miljøgevinster ved å redusere antall bomturer for helsepersonell.  
 • Tjenestene gir økt digital modenhet i befolkningen som igjen legger grunnlaget for å ta i bruk nye tjenester.

 

Hvordan komme i gang

Ønsker du mer informasjon, har KS utarbeidet veldig gode sider som kan benyttes både fra kommunen og for innbygger:

Mer informasjon omkring tjenesten for innbyggere

Mer informasjon for kommuner som ønsker å ta funksjonaliteten i bruk 

 

Løsningen er tilgjengelig for DIPS sine kunder som benytter DIPS CosDoc. Ønsker du å komme i gang ta kontakt med Therese.