Digitale Gardermoen

Publisert

Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune har siden 2007 benyttet pleie- og omsorgssystemet DIPS CosDoc, og har etter en felles anbudskonkurranse valgt løsninger fra Hospital IT AS som grunnlag for sin nye plattform for moderne velferdsteknologi.

logo digitale gardermoen

 

Kommunene har sammen med Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) og Digital Gardermoen IS (DGI) valgt å benytte metoden for innovative anskaffelser i dette innkjøpet.

Kommunene har satt fem viktige overordnete mål for løsningsanskaffelsen.

  • Vite hvor alt medisinsk og diagnostisk utstyr samt pasienter og personell er
  • Vite og dokumentere hva som skjer digitalt
  • Ha tilgang til, og oversikt over, pasienter og personell etter definerte roller og ansvar digitalt
  • Vise faktiske hendelser digitalt i sanntid

 

Hospital IT ble valgt som leverandør for den teknologiske plattformen

Ansvarlig forretningsutvikler for e-helse i DGI, Iver Olav Sunnset, er svært fornøyd med at deres samarbeidspartner Hospital IT innfridde formålet med anskaffelsen best.

 

"Hospital IT vil sikre at helse- og omsorg sektoren på Øvre Romerike får et felles og enhetlig system som ivaretar alt av velferdsteknologisk systemstøtte"

- Ivar Olav Sunnset, ansvarlig forretningsutvikler for e-helse i DGI

 

Det å kunne knytte sammen en person, sted, tid, objekt, situasjon og hendelse slik at operativ dataflyt understøtter arbeidsoperasjonene på en mest mulig automatisk måte uten mye konfigurasjon, er helt nødvendig for å kunne levere effektive helse og sosialtjenester på Øvre Romerike. Plattformen kobler automatisk sammen informasjon om hvem som trenger hjelp, hvem som best kan hjelpe, hvem som tar oppdraget med å hjelpe og at hjelpen har vært utført og dokumenterer i CosDoc.

 

Stian Grønhaug

"Vi har utviklet åpne grensesnitt som våre samarbeidspartnere kan få tilgang til, slik at all informasjon hentes og lagres sikkert i CosDoc. Disse grensesnittene baseres på kjente standarder og skal være en enkel sak å benytte seg av. Samarbeid og integrasjon er den beste løsningen for å ivareta både pasientkritisk informasjon og sikker tilgangskontroll. Det er flere av våre kunder som skal i gang med tilsvarende løsninger i høst, blant annet Sandefjord kommune og det medisinske senteret de har under oppføring. Løsningen har også vært i drift Folldal kommune og på Cathinka Guldbergsenteret i et par år allerede."

- Stian Grønhaug, systemarkitekt CosDoc i DIPS Front