Utviklet for helsepersonell - med helsepersonell

DIPS Arena

Det mest moderne systemet for pasientdata i markedet

Åpen og strukturert journal

Spesialdesignet for det norske helsevesenet

Forenkler, effektiviserer og trygger hverdagen

Hva er DIPS Arena?

DIPS Arena er det mest moderne systemet for pasientdata i markedet. Et nyutviklet og innovativt elektronisk pasientjournalsystem som er spesialdesignet for det norske helsevesenet - sammen med norsk helsepersonell. DIPS Arena forenkler, effektiviserer og trygger hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det gir blant annet pasientene mulighet til å ha bedre oversikt over egen behandling.

 

Hva er elektronisk pasientjournal?

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en elektronisk samling av registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. Et av klinikernes viktigste verktøy i pasientbehandlingen og bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling.

Hva blir bedre med DIPS Arena?

I motsetning til andre journalsystem er DIPS Arena bygget på en «åpen plattform». Det gir helt nye muligheter, samtidig som det ivaretar pasientsikkerheten etter internasjonale standarder. Med DIPS Arena i bunn, kan behandlingsinstitusjonene bruke alle tilgjengelige programvarer for helsesektoren – uavhengig av leverandør – effektivt og sømløst. Dette sikrer god informasjonsflyt, og at behandlingsinstitusjonene kostnadseffektivt kan velge de aller beste løsningene.

For helsepersonell

For helsepersonell vil Arena blant annet gi beslutningsstøtte. Det gir helsepersonell større mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk. Systemet er tidsbesparende ved at antallet klikk halveres og man kan enkelt gjenbruke data.

For deg som pasient

For pasientene vil Arena gi en bedre forståelse av egen helsetilstand og pasientforløp. De kan følge sin egen journal, og kommunisere direkte med sykehus eller behandler.

Hva betyr «Åpen plattform»?

 

En åpen teknologiplattform gjør at andre programvarer sykehusene bruker, uavhengig av programleverandør, kan samhandle med pasientjournalsystemet Arena på en sømløs måte. Det følger alle internasjonale standarder, og det er alltid kunden – behandlingsinstitusjonen – som eier og har kontroll over informasjonen i systemene. Dermed kan behandlingsinstitusjonenes data og informasjonsmodeller lagres sikkert, slik at det er tilgjengelig for all fremtid. Sensitiv og livskritisk informasjon lagres og brukes på en måte som tar hensyn til lovverk og personvern, og samtidig gir helsepersonell mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig i DIPS

Kom i kontakt med oss