DIPS Arena Operasjonsplanlegging er i produksjon på UNN

Publisert

DIPS Arena Operasjonsplanlegging er nå i produksjon og første planlagte operasjon er gjennomført.

DIPS Arena skjermbilde

 

DIPS Arena Operasjonsplanlegging er nå i produksjon og på fredag ble første planlagte operasjon gjennomført ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 

Ansatte ved UNN og DIPS som har jobbet med Operasjonsplanlegging

Fra venstre: Produktansvarlig Anca Heyd i DIPS, Produktlinjeleder Finn Harald Stokland i DIPS, Prosjektmedarbeider Merethe Appelbom i FIKS, Delprosjektleder Anne-Berit N. Paulsen fra UNN, Prosjektleder Pasientforløp Bente Christensen hos FIKS, Prosjektleder Eli Larsen fra UNN, Helsesekretær Anette Bugge Haugen fra UNN og EPJ-rådgiver Elisabeth Meyer Sivertsen fra UNN. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS.

 

Operasjonen foregikk på UNN fredag 15. april, hvor alt ble planlagt i DIPS Arena. Lege besluttet operasjon, inntaksplanlegger booket alle nødvendige ressurser, ortoped gjorde operatørvurdering, anestesilege dokumenterte tilsynet og operasjonskoordinator verifiserte at operasjonsprogrammet var rett.

Det var ortoped Jan Elvenes ved Ortopedisk avdeling som ble den første legen i operasjonsstua som har planlagt en operasjon i DIPS Arena.

– Jo, det gikk bra. I innkjøringsfasen er det ennå mye å sette seg inn og som tar ekstra tid, men etterhvert som vi lærer å bruke løsningen vil det gå seg til. Jeg håper på sikt at systemet vil forkorte de administrative oppgavene våre, og hvis det ikke gjør det, så er det en ulempe, er den klare talen fra Elvenes som er med å prøve ut løsningen.

Det er mye entusiasme og god stemning i Prosjektgruppen for innføring av DIPS Arena Operasjonsplanlegging. Blant brukerne er det også gode tilbakemeldinger og godt driv. Spesielt er det morsomt å se stoltheten hos de klinikerne og planleggerne som over år har vært med å drive frem løsningen til det den er blitt i dag. Fra DIPS har Anca Heyd, Lars Ilebrekke, Lene Rødmyr og Finn Harald Stokland vært tilstede i oppstartuken. Anca fulgte ortopedene tett når de vurderte henvisninger og besluttet operasjoner. Hun var også med en av ortopedene en halv dag på poliklinikk, der DIPS Arena var inngangsporten til all oppgaveløsning og dokumentasjon.

Ortopedene på UNN

De fire ortopedene som nå er i gang med piloteringen av DIPS Arena Operasjonsplanlegging på UNN. Fra venstre Khaled Meknas, Astrid Buvik, Jan Elvenes og Gunnar Knutsen. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS.

 

I første omgang er det operasjonsplanlegging i den nye journalen som prøves ut på UNN. Den øvrige funksjonaliteten vil innføres trinnvis og på sikt skal alle sykehusene i Nord-Norge ta i bruk Arena.

Startskuddet for piloten gikk sist mandag og i løpet av uka har ortopeder, anestesileger, operasjonssykepleiere og helsesekretærer fått opplæring fra DIPS-eksperter. Hensikten er å teste funksjonalitet før den tas i bruk i større deler av UNN.

Ortoped Gunnar Knutsen er blant annet med å teste ut den nye journalen. Han håper at Arena vil spare helsepersonell for dyrebar tid som vil komme pasientene til gode.

-Hverdagen på klinikken er hektisk, og vi opplever at vi ikke har nok tid til pasientene, men hvis Arena kan bidra til at vi får mer tid til dem, da er innføring av journalsystemet en bra ting for sykehusene, sier Knutsen.

Operasjonsplanlegging i Arena er organisert av FIKS og utviklet i samarbeid mellom systemleverandøren DIPS ASA og personell fra flere klinikker i UNN. Utprøvingen omfatter beslutningsnotat, operatørvurdering og anestesivurdering, i tillegg arbeidsflyt for beslutningsnotat til kontor, inntaksplanlegging og pasientliste som gir oversikt over anestesitilsyn og hvordan dette fremstår i dagens journalsystem.

– Under utviklingen har det vært fokus på å rydde opp i de manglene som er i operasjonsmelding i dagens journal. Vi mener at Arena vil heve kvaliteten på dokumentasjonsarbeidet i forkant av operasjoner. Klinikerne slipper å skrive den samme informasjonen om igjen, og det i seg selv er tidsbesparende. I tillegg er Arena bygd opp slik at det blir enklere å hente frem informasjon og få oversikt over hele pasientjournalens innhold, sier prosjektleder for innføring av Arena på UNN, Eli Larsen. 

Dette er en viktig milepæl nådd og DIPS ønsker å takke samtlige som har vært med å bidratt med sin gode innsats og jobb.

 

 

Relatert