DIPS ASA er nytt medlem i Oslo Medtech

Publisert

Fra og med den 20.desember ble DIPS ASA nytt medlem av Oslo Medtech.

Fra og med den 20.desember ble DIPS ASA nytt medlem av Oslo Medtech.

Oslo Medtech er en helseteknologiklynge, dedikert til å fremskynde og støtte utviklingen av nye produkter, tjenester og innovative løsninger innenfor medisinteknikk og e-helse for både det norske og internasjonale helsemarkedet. Oslo Medtech ble i 2015 tildelt status som et Norwegian Centre of Expertise (NCE) av regjeringens klusterprogram.

 

 

Oslo Medtech har over 200 medlemmer, der hele verdikjeden til helsemarkedet er representert. Oslo Medtech har en visjon om å bli en av de mest innovative globale helseteknologiklyngene innen 2020, og DIPS ASA ser fram til å bidra til å nå denne målsettingen.

Som den største aktøren i det norske e-helsemarkedet synes vi det er viktig å være en del av e-helsemiljøet i Norge. Oslo Medtech samler mange av de mest spennende selskapene i bransjen, og mange av dem har vi allerede et tett samarbeid med, sier markedsdirektør Karl Arne Jespersen.

Relatert