DIPS feirer 30 år med e-helse

Publisert

18.september runder DIPS hele 30 år - vi gleder oss til fortsettelsen

Tor Arne Viksjø starter på 80 tallet

Det startet på 80-tallet. Nordland Sentralsykehus i Bodø ønsket seg et system som kunne løse behovet for et moderne pasientadministrativt datasystem. Dette skulle vise seg å bli starten på en IKT-revolusjon for norske sykehus. Fra å være et par ansatte i en sykehuskjeller i 1987, har DIPS som selskap vokst seg til å bli markedsledende innen kliniske EPJ-systemer.

 

Tor Arne Viksjø startet DIPS på 80 tallet

Foto: Den gang superbruker og administrerende direktør i DIPS Tor Arne Viksjø demonstrerer

 

IT-avdelingen bestod på det tidspunktet av to ansatte, Tor Arne Viksjø (leder) og Trond Hjortdal som begge jobbet med å utvikle frittstående PC-baserte systemer for røntgen, blodbank og laboratoriefunksjoner. Viksjø så at man ved hjelp av PC-er i nettverk kunne få et bedre og mer fleksibelt IKT system for sykehuset enn man kunne oppnå ved å kjøpe de stormaskinbaserte systemene som den gang fantes i markedet. Han argumenterte for at risikoen var lav og PC-er kunne brukes til andre oppgaver dersom dette ikke ble vellykket.

 

Avisartikkel DIPS 30 år

Foto: Nordlands Framtid skriver om utprøvningen av "dataanlegget DIPS"

 

Etter mange runder i datautvalget og sykehusets ledelse kunne Viksjø og Hjortdal starte utviklingen av DIPS våren 1987, og i september samme år startet sykehuset opp med første versjon av DIPS.

 

Historiske bilder fra DIPS

Foto: DIPS familien har økt siden 80-tallet. I dag er vi nærmere 300 ansatte

 

Oppstarten var krevende men etter kort tid var systemet stabilt, og løste sykehusets oppgaver svært kjapt, uten målbar responstid på de aller fleste funksjonene. Funksjonalitet omfattet innskriving av pasienter, sengepostrutiner, medisinsk registrering av diagnoser og tjenester, sentralbord- og poliklinikkrutiner. Historien fra Bodø ble raskt kjent i det norske sykehusmiljøet, og allerede i januar 1989 ble det inngått avtaler med andre sykehus om å ta i bruk DIPS.

 

I dag, 30 år senere står Tor Arne Viksjø og forteller historien om DIPS til hele DIPS familien som nå nærmer seg 300 ansatte. I 2001 staket kapteinen ut en kurs for bedriften som ingen av de andre rundt møtebordet våget å tro på. – Vi var 10 ansatte. Jeg sa at vi i 2011 skulle ha 100 ansatte og omsette for 100 millioner. I 2014 omsatte DIPS for over 300 millioner. Det er rørende og høre en ildsjel fortelle om sin historie og hvordan han har stått på og kommet seg dit man er i dag.  DIPS har i dag avdelinger i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo og Stockholm. Muligheten til å hente kompetanse fra ulike utdanningsmiljø har gitt selskapet et fortrinn hva angår rekruttering. Man har kunnet plukke fra øverste hylle, og vet å sette pris på sine ansatte. DIPS er et sted hvor folk blir. Tor Arne Viksjø inviterer fortsatt hvert eneste nye fjes inn på kontoret sitt til en bli kjent-samtale, og ønsker å beholde den direkte og personlige kontakten med alle.

– Våre ansatte er vår viktigste kapital, og det jobber fantastisk dyktige mennesker i DIPS! De imponerer meg og gjør meg stolt. Men det at vi ikke har noen gjennomtrekk tror jeg faktisk skyldes samfunnsoppdraget vårt mer enn noe annet. Vi mennesker liker at det vi arbeider med betyr noe, at det er viktig. Sier Administrerende Direktør Tor Arne Viksjø

 

Tor Arne viksjø holder presentasjon

Foto: Administrerende direktør Tor Arne Viksjø gir oss et tilbakeblikk og får høre historien til DIPS

 

I dag feirer vi DIPS som selskap og alle involverte som har bidratt på veien til at man er kommet hit i dag.

 

Kakefest i DIPS

Foto: Det ble servert kaffe og nydelig kake på alle kontor i etterkant

 

Vi er stolte av utviklingen og benytter anledningen til å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for tretti spennende år!

 

DIPSere i foajeen

Vi gleder oss til fortsettelsen. 

 

Relatert