DIPS-forum 2020 - vi avventer påmelding

Publisert

Vi tar situasjonen rundt koronaviruset på alvor, og avventer derfor påmeldingen til årets DIPS-forum. 

Damer på sekretariat DIPS-forum

De siste dagers nyheter har gitt oss alle klare indikasjoner på at ekstraordinære tiltak må innføres i samfunnet vårt for å hindre en rask utbredelse av viruset. Det betyr også at vi som konsern iverksetter tiltak som støtter opp om myndighetenes anbefalinger. 

Vi skulle etter planen gått ut med invitasjoner og startet påmeldingen til DIPS-forum 2020 denne uken, men på grunn av situasjonen nå avventer vi med påmeldingsstart. Vi kommer med ytterligere informasjon når vi ser hvordan situasjonen forløper fremover.

 

 

Relatert