DIPS-forum nr. 25 et faglig og sosialt høydepunkt

Publisert

Konferansens andre dag startet med offisiell åpning av Tor Arne Viksjø i Bodøs nye storstue, Stormen Konserthus.

Dansere på DIPS forum

 

Viksjø tegnet opp statusen for eHelse i Norge og viste, basert på statistikk, at Norge ligger mange år fremfor land som England og USA i utbredelsen av EPJ. DIPS' visjon er å bidra til et effektivt helsevesen. DIPS Arena er laget som et fremtidsrettet EPJ med prosess- og beslutningsstøtte basert på moderne teknologi som openEHR. Viksjø ble etterfulgt av nydelig opera fremført av Maria Nohr, Aleksander Nohr og Steinar Pedersen.

Åpning DIPS-forum 2015

Fotograf: Marthe Mølstre
 

Før hovedtalen ble konferansens 12 utstillere presentert: Canon Norge AS, Cappelen Damm, Checkware AS, Deloitte, Imatis, Max Manus, Oracle, Posicom, Sem & Stenersen Prokom, Gyldendal, Vingmed og DIPS ASA.

Christine Bergland fra Helsedirektoratet var hovedtaler under åpningen. Hun leverte et levende og interessant foredrag om veien videre for eHelse i Norge. Hun fokuserte på den utviklingen som har skjedd i det siste rundt Helsenorge.no der innbyggerne nå får tilgang til stadig flere tjenester. Sist med «alle møter» i Helse Vest og «tilgang til egne journal» i Helse Nord. Begge tjenester som er integrert med DIPS i de to regionene. Bergland sa at det kommer til å skje en stor utvikling med Helsenorge.no de neste to årene og at veldig mange innbyggere vil merke dette.

Christine Bergland

Fotograf: Marthe Mølstre

Den store utfordringen er nå å bestemme veien videre for implementeringen av «Én innbygger – én journal» som skal være plattformen for helsepersonell i alle helseregioner og i allmennhelsetjenesten. Her jobbes det med ulike løsningsalternativer. Det skal vurderes hvilke av disse løsningene som best oppfyller kravene som er satt opp. Et svar forventes allerede i august i år så her er det mange som venter i spenning.

Som avslutning på åpningen i Stormen holdt Bjørn Næss og Tomas N. Alme et «live» pasientforløp i DIPS Arena. Bjørn som pasient med vondt i hofta ble «kjørt» igjennom ulike trinn i et pasientforløp der han møtte legen Tomas i mange ulike roller. Det ble vist funksjonalitet i Arena som «vurdering av henvisning», «Inntaksplanlegging», «Innkallingsbrev via internett», «Sms-varsling», «Innsjekk på selvbetjeningsterminal», «beslutningsnotat for operasjon», «anestesivurdering», mm. Tilslutt fikk pasienten se sin egen journal i Helsenorge.no. Bjørn og Tomas hadde en fornøyelig opptreden og publikum moret seg.

Underholdningsdemo Arena under DIPS-forum

Fotograf: Marthe Mølstre

 

Etter lunsj ble det gjennomført tre parallelle temaløp; DIPS Arena - Ny funksjonalitet, Planlegging og ressursutnyttelse og Teknisk forum. Her er noen glimt fra disse;

Ragnhild Varmedal, NST var først ut i Teknisk forum med «Nordlendingens innsyn i egen journal – teknisk løsning og erfaringer ved produksjon». Lillesal Stormen var fylt til randen og Ragnhild leverte et spennende og veldig aktuelt foredrag. Helse Nord har i dag en pilot med 500 innbyggere. Foreløpig undersøkelse viser at brukerne er meget fornøyd og gjerne vil ha tilgang til flere typer informasjon i journalen sin. Videre plan er at hele befolkningen i Helse Nord skal få tilgang til sin egen journal i løpet av høsten 2015.

Bjørn Næss gikk gjennom den tekniske løsningen for Arena EHR Server. Dette er den nye programpakken i DIPS Arena som håndterer lagring av arketyper. Bjørn viste arkitekturen for EHR Server og hvordan denne programpakken tilbyr et openEHR servicegrensesnitt på lik linje med andre leverandørers implementeringer av openEHR.  

Kjell Jarle Furnes og Ragnar Bjørn fokuserte på kravene til driftbarhet, skalerbarhet og høy tilgjengelighet for nye konsoliderte PAS/EPJ-løsninger for HSØ. HSØ er akkurat i gang med et nytt prosjekt for konsolidering av DIPS i regionen. Det vil bygge videre på erfaringene fra OUS-prosjektet og erfaringene vunnet i andre regioner knyttet til konsolidering. DIPS-installasjonen i HSØ vil bli Norges største og det er derfor viktig å planlegge for en skalerbar løsning med høy tilgjengelighet og sjekke ut DIPS Arena i forhold til dette. Geir Antonsen og Sigurd From fulgte opp med et foredrag om den teknisk referansearkitektur for DIPS Arena.

I temaløpet «DIPS Arena – ny funksjonalitet» fortalte Jan Arne Ludvigsen om Arena Rekvisisjon og Svar, som er DIPS nye løsning for rekvisisjon og svar. Han viste både en ny multidisiplinær tjenestekatalog og nytt labark for visning av labresultat. Ludvigsen sa at Arena Rekvisisjon og Svar har kommet langt og er klar til å tas i bruk.

Arne Sæter viste Arena brukt til prosess-støtte for en poliklinikk, eksemplifisert med Olafiaklinikken ved OUS, som er en klinikk for kjønnssykdommer. Arne demonstrerte enkel utfylling av strukturerte skjema og prosess-støtte via en tilpasset pasientliste i Arena. Sæter forklarte at løsningen vil være basert på standard Arena funksjonalitet tilrettelagt for Olafia for effektiv bruk.

I teknisk forum avsluttet Audun Hoff fra Oracle dagen med å belyse hvordan man kan oppgradere fra Oracle 11g til Oracle 12c etter «best practice». Når man jobber med datamengder på 30 TB er det godt å ha en velprøvd oppgraderingsmåte. Hoff anbefalte bruk av Golden Gate til dette.

Etter en faglig tung dag ble det festmiddag for alle de 650 deltakerne. Rett før middagen dukket sola opp og gjorde resten av dagen, som hadde vært stormfull, til en sann fornøyelse.

Festmiddag med masse mennesker

Fotograf: Marthe Mølstre

 

Med masse god mat og drikke og fantastisk underholdning ble kvelden en stor suksess. Under middagen opptrådde både Nohr familien, Pias ballettstudio og Halvdan Sivertsen.

 

Tirsdagen ble avsluttet med en fantastisk konsert med Violet Road på Sinus og Mingleaften på Roast oppe i 17 etg. på Scandic. På Sinus tok Violet Road publikumet med storm og etter konserten var det midnattsol og fint vær, så mange konferansedeltakere holdt det gående ut i de små timer.  

Konsert med Violet Road

Fotograf: Marthe Mølstre

Relatert