DIPS Front hjelper kunder til å komme i gang med digital søknad - Digisos

Publisert

NAV og KS har kastet seg rundt og gjort digital søknad tilgjengelig for alle kommuner. Dette er en gratis og midlertidig løsning som kan avhjelpe noe.

DIPS-front Sosial

Vi ønsker å informere om at full løsning kan leveres fra oss, med integrasjon til DIPS Sosial og enda mer sømløs behandling av de mengder søknader som kommer inn. 

 

Digisos er en forkortelse for digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV. Digisos gir sosialtjenestens brukere bedre og enklere tilgjengelige tjenester, noe vi trenger i aller høyeste grad nå. Både for enklere og mer effektiv saksbehandling, men også for å redusere smitterisikoen ved at alle kan søke hjemmefra. 

NAV og KS har kastet seg rundt og gjort digital søknad tilgjengelig for alle kommuner, også de som ikke har anskaffet funksjonalitet for Digisos. Ref. utsendt e-post til alle rådmenn lørdag 21. mars.

 

Kort om funksjonalitet i DigiSos 

Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester. 

Vi tilbyr med dette digitale tjenester med innbygger via NAV.no med følgende tjenester: 

 • digital søknad om økonomisk sosialhjelp  
 • digitalt innsyn i egen sak  

Digitalt innsyn er fortsatt under utvikling, og kommer i den neste fasen av det nasjonale prosjektet.  

 

Fordeler for NAV-kontoret  

Med nye muligheter for digital dialog med brukerne og en mer oversiktlig intern arbeidsflate, får saksbehandlere hos NAV frigjort tid til å følge opp brukerne.  

 • nytt og forbedret grensesnitt for saksbehandling av søknad  
 • raskere arbeidsflyt for behandling av søknader 
 • brukere fyller ut søknader selv på Ditt Nav 
 • spart tid og ressurser for ansatte  
 • færre avbrudd i arbeidet og mer fokus på sosialfaglig arbeid 

 

Fordeler for innbyggeren 

Digisos gir innbyggerne en enklere og mer digital selvbetjening gjennom: 

 • digital veiledning om kommunale sosialtjenester 
 • mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp fra nav.no 
 • enklere betjening for innbyggere  
 • ingen papirskjema som må fylles ut  
 • raskere saksbehandling 
 • færre telefonhenvendelser 

 

Se nyhetsartikkel fra Aftenposten her.

 

Ønsker du bistand?

Ta kontakt med Jonas Nesse-Karlsen på jnka@dips.no