DIPS Front logo

Ledende leverandør av e-helse

DIPS Front AS utvikler, leverer og supporterer løsninger for Helse- og omsorg (CosDoc), Barnevern, Sosial og DIPS Samspill – vårt samhandling- og koordineringsverktøy. Vi er representert i 165 norske kommuner og private institusjoner med en eller flere av våre løsninger. Som del av DIPS konsernet er vi Norges ledende leverandører av e-helseløsninger. DIPS Front AS er et datterselskap av DIPS Holding AS, og består av programvare, kundeportefølje og samtlige ansatte i det som tidligere var kjent som «ACOS Levekår».

Økt samhandling og informasjonsflyt

Vår klare målsetning er å realisere økt samhandling og informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og sørge for å utvikle løsninger som støtter visjonen i «en innbygger – en journal». 

Fra ACOS Levekår til DIPS Front

ACOS Levekår ble i desember 2018 overatt av DIPS-konsernet, og det nye forretningsområdet fikk navnet DIPS Front.

1. april 2019 var første arbeidsdag i DIPS Front, les gjerne mer om oppstarten vår her.

 

Felles mål for våre helsefagløsninger og våre satsningsområder

Vår målsetning er å realisere økt samhandling og informasjonsflyt, samt levere gode og effektive løsninger som våre brukere er fornøyd med.

For å oppnå dette har vi satt oss fire mål:

 

Kundenær utvikling i tråd med brukerbehov – Brukerens EPJ

Vår utviklingsfilosofi er at produktene våre skal utvikles i tett dialog med reelle brukerbehov og ønsker. Vi jobber tett med både vår faggruppe, hvor representanter fra kundene er med på å prioritere utviklingen, og andre direkte utviklingskontakter.

 

Videreutvikle produktene i tråd med nasjonale krav og føringer

Vi deltar i en rekke fora som jobber med utviklingen av nye, og videreutviklingen av felleskomponenter, og får derfor tidlig kunnskap om endringer og nyheter. Dette gjør vi for å se til at kundene våre følger gjeldende nasjonale krav som settes til dagens elektroniske pasientjournalsystem.

 

Åpne API og tett integrasjon

Vi har investert svært mye ressurser i å bygge et åpent integrasjonsgrensesnitt mot CosDoc, slik at våre kunder kan velge velferdsteknologiske løsninger ut fra egen målsetning. En viktig del av vår utviklingsplan er derfor å fortsette satsningen på å tilby den mest åpne og lett integrerte EPJ’en i markedet som vi allerede er kjent for.

 

Mobilitet og effektiv helsearbeidere

Vi tilbyr i dag et effektiv arbeidsverktøy for våre helsearbeidere, og ser at behovene for mobile løsninger øker i takt med kravene helsearbeidere møter i sin arbeidshverdag. I våre utviklingsplaner skal vi sørge for høyt fokus på videreutvikling, stabilisering og levere økt funksjonalitet.