DIPS nådde ikke opp i Helse Midt-Norge anbud

Publisert

DIPS ASA er meget skuffet og svært betenkt over at vi ikke får lov til å være med å konkurrere i anbudet i Helse Midt Norge.

DIPS ASA er meget skuffet og svært betenkt over at vi ikke får lov til å være med å konkurrere i anbudet i Helse Midt-Norge.

       

Når Helseplattformen i stedet velger å forhandle videre med fem utenlandske IT-giganter, med milliardomsetning og tusenvis av ansatte, og ikke finner plass til den eneste norsk aktøren i feltet med kapasitet, erfaring og referanseprosjekter til å levere fremtidsrettet e-helseteknologi til det norske helsevesenet, så er det et tydelig og betenkelig signal - og et kraftig varsko til alle som jobber for vekst og utvikling innenfor den norske næringen med stort eksportpotensiale. Gjennom å ekskludere den eneste norske leverandøren, settes nå bremsene på i helsemyndighetenes politiske opprop for å stimulere til norsk næringsutvikling innen helseteknologi, sier administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS ASA.
 

Helse Midt-Norge har i flere år forberedt anbudsprosessen for å samle helseinformasjon i èn felles journal, både for sykehusene og de kommunale tjenestene. Anbudet på kontrakten for Helseplattformen, som har en ramme på 2,7 milliarder kroner, ble utlyst i august. 11 selskaper – deriblant DIPS ASA – søkte om prekvalifisering.

DIPS ASA leverte sitt forslag sammen med ACOS AS og Deloitte AS. ACOS leverer journal- og saksbehandlingssystem for store deler av norske kommuner og offentlig forvaltning, og vant nylig en stor kontrakt med Oslo Kommune. Deloitte har drevet innføring av journalsystemer i Norge siden 2002, og har innført slike systemer på de fleste norske sykehus.

DIPS ASA er i dag leverandør til 85 prosent av den norske spesialisthelsetjenesten, i tillegg til privat og kommunal primærhelsetjeneste. DIPS tilbyr en åpen løsning som bygger på internasjonale standarder, og som kan utvides til å omfatte alle journalsystemer på tvers av helsetjenesten.

Torsdag kveld ble DIPS ASA informert om at selskapet ikke nådde opp i prekvalifiseringen. I stedet har Helse Midt-Norge valgt å kun invitere de fem største tilbyderne, målt i omsetning om antall ansatte. Fire av disse er amerikanske, det siste fra Finland.

De fem utvalgte selskapene er:

  • EPIC Systems Corporation (USA)
  • Cerner Corporation (USA)
  • Intersystems Corporation (USA)
  • CSC Scandihealth (Danmark/USA)
  • Tieto (Finland)

Disse selskapene har en årlig omsetning internasjonalt på mellom fire og 50 milliarder kroner. DIPS ASA hadde i 2015 en omsetning på 336 millioner kroner.

Vi fryktet dette utfallet allerede da vi leste anbudsinvitasjonen, fordi prosjektet er definert så stort, lukket og komplekst, og i utgangspunktet nærmest gjorde det umulig for mindre, norske teknologiselskaper å være med. Likevel valgte vi å delta for å vinne fordi vi kjenner det norske helsevesenet inngående gjennom 30 års samarbeid med kundene her. Vi er overrasket over at regionen ikke ønsker å la oss få konkurrere med de løsningene vi tilbyr. Vi har en enestående kompetanse rundt det norske lovverket på området, offentlige krav og nasjonale e-helseløsninger. Vi kjenner den norske helsetjenestens særskilte behov for teknologiutvikling, samordning og økt effektivitet, sier Viksjø.

Administrerende direktør Tor Arne Viksjø

 

DIPS har gjennom våre leveranser av elektronisk pasientjournal til landets tre andre helseforetak vist at norsk helseteknologi er i verdenstoppen. Dette har vært basert på samarbeidende systemer fra flere leverandører, ikke bare DIPS. I Helseplattformen velger man nå å gå for leverandører hvor én løsning skal erstatte alle systemene i regionen. Tid, omfang og kompleksitet i et slikt prosjekt blir dermed forbundet med omfattende risiko for overskridelser og forsinkelser. Det er betenkelig at norske helsemyndigheter også begrenser mulighetene til å utvikle et e-helse cluster i Norge. Gjennom å utelukke ledende norske leverandører til Helseplattformen, og i stedet velge store amerikanske leverandører, begrenses også mulighetene for å skape vekst og utvikling i en norsk base for eksport av helseteknologi, sier Tor Arne Viksjø.

DIPS ASA vil nå jobbe videre med dagens kunder for å realisere «Én innbygger – én journal» i et samarbeid mellom leverandørene og kundene i det norske markedet.

Vi vil vise markedet både i Norge og internasjonalt at fremtiden er åpne, internasjonale standarder og samarbeidende løsninger, og at vi gjennom lokal norsk innovasjon kan realisere framtidens løsninger på området, raskere og rimeligere enn modellen som Helse Midt-Norge legger opp til, sier Tor-Arne Viksjø.

 

Pressekontakt: Karl Arne Jespersen, telefon 934 08 480

 

Relatert