DIPS ønsker en ny eier med et langsiktig industrielt perspektiv

Publisert

Pressemelding: Det norske e-helseselskapet DIPS AS har innledet en prosess som åpner for ny eierstruktur. Selskapet ønsker å stå enda bedre rustet til å konkurrere internasjonalt om kontrakter for sitt e-helsesystem

Pressemelding: Det norske e-helseselskapet DIPS AS har innledet en prosess som åpner for ny eierstruktur. Selskapet ønsker å stå enda bedre rustet til å konkurrere internasjonalt om kontrakter for sitt e-helsesystem.

-DIPS er et veldrevet selskap, med solid økonomi. Når vi nå lanserer vår nye e-helseplattform -DIPS Arena - og ønsker å ta løsningene våre ut i et internasjonalt marked, så har vi et behov for enda sterkere muskler og tilførsel av ny kompetanse, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS AS.

DIPS ble etablert for 30 år siden, for å bidra til å effektivisere helsevesenet gjennom moderne, ressursbesparende e-helseteknologi. Selskapet passerte i 2016 en omsetning på 350 millioner kroner, og har sitt hovedkontor i Bodø. Selskapet er markedsleder i Norge og leverer tjenester til tre av fire regionale helseforetak. 85.000 brukere på samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst bruker daglig DIPS i behandlingen av pasienter.

-Nå ønsker styret og eierne å få inn en ny eier med et langsiktig industrielt perspektiv, som vil hjelpe oss med å nå nye mål. Fremtiden er lys både for DIPS spesielt, og norsk teknologi generelt. I starten av 2018 lanserer vi vår nye storsatsing: DIPS Arena. Et innovativt og ledende journalsystem for framtiden! Det er svært krevende og kostbart å lage et helt nytt journalsystem. De aller fleste journalsystem i verden er om lag 20 år gamle. DIPS Arena er det nyeste og et av de mest moderne journalsystemer i verden og har kostet over en mrd. kroner å utvikle, forteller Viksjø.

-DIPS Arena bygger på åpen plattform som gir kundene eierskap til egne data. Mange er opptatt av nettopp det. I en tid der store amerikanske selskaper selger inn IT-løsninger for helsesektoren, basert på alt annet enn åpne plattformer tilpasset et nordisk helsevesen, tilbyr DIPS et alternativ som framstår som attraktivt for svært mange, sier han.

DIPS Arena er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste. Systemet gir mulighet for interaksjon mellom behandler og pasient, noe som igjen gir pasientene en bedre forståelse av sin helsetilstand og sitt pasientforløp. Vår målsetting er at alle helsevesenets datasystemer, strukturer og nyanser kan snakke sammen gjennom åpne, internasjonale standarder. Det sikrer at sensitiv og livskritisk informasjon om pasientene kan lagres og brukes på en måte som tar hensyn til lovverk og personvern, og samtidig gir helsepersonell mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk.

-Et samlet styre står bak ønsket om å se etter nye eiere som kan bidra med kunnskap og ressurser for videre vekst, samtidig som enkelte aksjonærer ønsker å realisere verdier. Prosessen er i gang, men det er for tidlig å kommentere både aktuelle interessenter og størrelsen på nedsalget. Det viktigste er å ha en grundig prosess som sikrer en offensiv vekst med et stort innslag av stabilt, lokalt eierskap, og som ikke rokker ved våre dype røtter i Bodø, sier Tor Arne Viksjø.

 

De 10 største eierne i DIPS Eierandel

 

  • Nordland Fylkeskommune 18.7%
  • Diakonhjemmet Sykehus AS 10.7%
  • Tor Arne Viksjø (CEO) 9.3%
  • Per Ivar Steinsund 8.6%
  • Ståle Leitvoll 8.0%
  • Vest-Agder Fylkeskommune 8.0%
  • Vidar Eidissen 5.8%
  • Hans Oluf Karoliussen 4.9%
  • Kjell Tore Lindgård 4.4%
  • Helene Halvorsen Brinchmann 2.8%Kontaktperson: Chief financial officer Bengt Olsen, mobil: 975 89 560