Driftsproblemer i Helse Vest

Publisert

Onsdag kveld ble databaseprogramvaren Oracle oppgradert til ny versjon (12c) i den sentrale driftsløsningen i Helse Vest. Etter oppstart viste det seg at den nye versjonen av Oracle hadde meget store ytelsesproblemer, noe som skapte store problemer og heng for brukerne i hele regionen torsdag formiddag.

Onsdag kveld ble databaseprogramvaren Oracle oppgradert til ny versjon (12c) i den sentrale driftsløsningen i Helse Vest. Etter oppstart viste det seg at den nye versjonen av Oracle hadde meget store ytelsesproblemer, noe som skapte store problemer og heng for brukerne i hele regionen torsdag formiddag.

Det ble arbeidet intensivt med feilsøk i Oracle-systemet torsdag, og i løpet av ettermiddagen begynte systemet å fungere bedre. Etter dette har produksjonen gått omtrent som normalt.

Fra vår side har vi bistått med våre eksperter på Oracle, som har jobbet tett sammen med ekspertise fra Helse Vest IKT og Oracle. Det har blitt gjennomført optimalisering av måten DIPS benytter databasen for å avhjelpe de kraftige ytelsesproblemene. Det er ikke avdekket feil i DIPS som har skapt disse problemene selv om det fremstilles slik i de medieoppslagene som kom i vestlandsavisene. For brukere av DIPS som blir rammet av en slik episode er det forståelig at frustrasjonen går ut over DIPS som ikke fungerer sjøl om problemene skyldes underliggende infrastruktur.

I etterkant av dette vil det bli gjort en grundig vurdering av episoden for å lære av det som skjedde og unngå at noe slik skal oppstå igjen. Med felles driftsløsning for hele regionen er slike episoder særdeles uheldig for helseforetakene og for pasientbehandlingen som er helt avhengig av at journalløsningen DIPS fungerer som normalt.»