DIPS E-læring

En smartere vei til kompetanse!

DIPS E-læring

Øk kompetansen

Kommende ansatte kan få opplæring i DIPS allerede før de starter i sin nye jobb

Lær når det passer

DIPS E-læring kan benyttes til enhver tid. Spar kostnader forbundet med kurs og leie av instruktører

Nye og erfarne brukere

Opplæring for nye brukere og når nye produkter tas i bruk, samt en oppfriskning for mer erfarne DIPS-brukere

Effektiv og profesjonell opplæring

Våre e-læringskurs gir god kunnskap rundt utnyttelsen av DIPS som arbeidsverktøy og bedre oversikt over mulighetene i DIPS, samt forståelse for riktig bruk.

Kursene er modularisert i delkurs som kan settes sammen i kurspakker etter foretakets ønske. 

I de ulike delene får brukeren demonstrasjoner av ulik bruk av DIPS produktet, mulighet til å klikke selv for å sette dette ut i praksis og blir testet for å være sikker på at brukeren har forstått alt som har blitt gjennomgått.

DIPS e-læring følger SCORM standarden for nettbasert e-læring noe som gjør det mulig for helseforetaket å tilgjengeliggjøre og logge kursene via sitt eget Learning Management System (LMS). Slik kan man holde oversikt over hvilke ansatte som har kommet gjennom ulike kurs og bestått testene.

E-læringsbrukere forteller

Systematisk og god opplæring i bruk av EPJ/PAS  er sentralt for Nordlandssykehuset HF. E-læringskursene fra DIPS inngår som en del av grunnopplæringen vår.

Trond Kristiansen Rådgiver Nordlandssykehuset

Alle våre sykepleierstudenter må gjennomføre DIPS E-læring før de skal ut i praksis.

Laila Garberg Hagen Høgskolelektor Høgskolen i Østfold

For kvalitetssikring er det essensielt med god opplæring slik at man forstår viktigheten og hvilke muligheter man har før man skal ut i praksis og jobb.

Håkon Johansen Sykepleier NLSH
Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig

Kom i kontakt med våre eksperter