E-helse for nordiske forhold

- nøkkelen til et effektivt helsevesen

Digitale løsninger for helsepersonell

E-helse beskriver den digitale verktøykassen som effektiviserer og forenkler hverdagen for aktører i hele helsevesenet – det gjelder fastlegen, overlegen, sykehusdirektøren, sykepleieren, trygdesystemet, pasienten, pårørende m.fl.

En måte å tenke på

I en bredere forstand karakteriserer begrepet e-helse ikke bare en teknisk utvikling, men også en måte å tenke på, en holdning og en internasjonal holdning til å forbedre helsetjenester både lokalt og globalt. DIPS og våre partnere er med på å skape denne bevegelsen for et mer effektivt helsevesen.

Et foregangsland innen e-helse

Norge ligger langt fremme på verdensbasis, og Regjeringen har som mål at vi skal være blant de fremste landene i verden innenfor ny teknologi, kompetanse og kunnskap. Dette kommer godt frem i stortingsmeldingen nr. 9 som uttrykker en visjon vi er svært enige i: “Én innbygger - én journal”.

E-helsebarometeret 2019

Landets største undersøkelse om nordmenns holdninger til, og bruk av digitale helsetjenester. Over 1000 nordmenn over hele landet, samt 825 sykepleiere og leger, har deltatt i undersøkelsen som Opinion har gjennomført for DIPS og Norsk sykepleierforbund.

Last ned e-helsebarometeret her

Les om DIPS filosofi her

Én pasient – én journal

Sammen skaper vi pasientenes helsetjeneste

Én pasient – én journal

For å kunne skape pasientens helsetjeneste er gode og trygge systemer en forutsetning. Hverdagen til en helsearbeider er ofte preget av at informasjonen man trenger er fragmentert over mange ulike systemer. DIPS jobber for samhandling og for at sømløs kommunikasjon på tvers av helseforetak og regionale grenser kan la seg realisere. Vi jobber for at sykehusene kan effektivisert sine arbeidsprosesser, og strekker oss langt for at Norske sykehus skal være blant de fremste i Europa. Men på ett område har Norge sakket akterut, og det er i forhold til deling av pasientdata på tvers av enhetene i helsevesenet.

Norge har verdens strengeste lovgivning for personvern, tøffe krav fra et offentlig finansiert helsevesen, et høyt fokus på kvalitet og ikke minst en utfordrende geografi med lange avstander, røff natur og en helsetjeneste spredt over hele landet.Gjennom stortingsmelding nr.9 «Én innbygger – én journal» er det planlagt lovendringer som vil forenkle dette. Dette vil føre til at det norske helsevesenet vil komme videre med enda bedre løsninger på tvers av sykehus og mellom de ulike nivåene i helsevesenet - vi gleder oss til å være med på reisen!

Åpne standarder

Vi åpner dørene for deg som pasient

Åpne standarder

Vi liker å se på DIPS som nervesystemet til sykehusene. I over 27 år har vi sørget for at spesialisthelsetjenesten effektivt kan ta kvalifiserte beslutninger basert på nøyaktig og tidsriktig informasjon, tilgjengelig der de trenger den og når de trenger den.

Som leverandør til noe så viktig som sykehus tilbyr DIPS  et sett av integrasjonsmuligheter slik at klinisk data og dokumentasjon som produseres i ulike fagsystem og applikasjoner gjøres tilgjengelig og at vi sammen kan utvikle systemer som snakker et felles, standardisert språk. Dette valget tok DIPS for lenge siden, og vi er overbevist om at åpne løsninger basert på åpne standarder er fremtiden.

Visste du at det er på grunn av våre løsninger at du som pasient kan se din pasientjournal og sykehustimer på web? 

For helsepersonell - av helsepersonell

Vi kjenner bransjen

Vi kjenner bransjen 

DIPS er robust og pålitelig EPJ-system som kjøres 24 timer døgnet rundt på norske sykehus. Vi har lang fartstid i bransjen og kan trygt si vi vet hva vi holder på med. Våre dyktige ansatte bruker de nyeste verktøyene og metodikkene for å utvikle fremtidens eHelsesystemer, og vi vet de er stolte over å kunne forbedre helsesektoren.

Vi har gjennom historien gjennomført utallige vellykkede implementeringsprosjekter og forstår hvor komplisert det er å sette opp et kritisk pasientsystem slik at det fungerer godt, hvordan vi konverterer data fra gamle systemer og hvordan tilrettelegge sikre og robuste rutiner for systemdrift.

Resultatene viser at alle systeminstallasjonene og implementeringsprosjektene med DIPS har vært gjennomført innenfor budsjett og tidsplan, det er en historikk som er vanskelig å overgå. Medarbeidere i DIPS går på jobb hver dag med ett mål i hodet: Å utvikle verdens beste EPJ!

Hva betyr e-helse for DIPS