Ekstraordinære tiltak knyttet til spredning av koronavirus

Publisert

De siste dagers nyheter har gitt oss alle klare indikasjoner på at ekstraordinære tiltak må innføres i samfunnet vårt for å hindre en rask utbredelse av viruset.

HR-sjef Stian Sørensen

HR-sjef Stian Sørensen om de ekstraordinære tiltakene

Vi som arbeidsgiver iverksetter nå tiltak som støtter opp om myndighetenes anbefalinger. Dette medfører blant annet at all intern reisevirksomhet utsettes eller stanses, alle kundemøter gjennomføres via nettmøter, og alle arrangementer i regi av selskapet den kommende perioden avlyses eller utsettes. 

Fra og med torsdag 12.mars vil majoriteten av våre ansatte jobbe via hjemmekontor. Vårt selskap er godt rustet til å kunne arbeide utenom en fast arbeidsstasjon og har alle nødvendige digitale verktøy til ikke å være stedbundet.

I DIPS ser vi på dette som en del av en "nasjonal dugnad" i å forhindre spredningen av koronaviruset.

 

Dagens begivenheter og tilhørende besøk av NRK resulterte i innslag både på Kveldsnytt (fra ca 8:55) og på Distriktsnyhetene (fra ca 1:21). I tillegg har en NRK laget en radioreportasje (etter ca 01:58:30) og publisert en nettartikkel.

Stian Sørensen NRK

 

 

 

Relatert