Ekstraordinære tiltak knyttet til spredning av koronavirus

Publisert

De siste dagers nyheter har gitt oss alle klare indikasjoner på at ekstraordinære tiltak må innføres i samfunnet vårt for å hindre en rask utbredelse av viruset.

HR-sjef Stian Sørensen

HR-sjef Stian Sørensen om de ekstraordinære tiltakene

Pressemelding:

 

Vi som arbeidsgiver iverksetter nå tiltak som støtter opp om myndighetenes anbefalinger. Dette medfører blant annet at all intern reisevirksomhet utsettes eller stanses, alle kundemøter gjennomføres via nettmøter, og alle arrangementer i regi av selskapet den kommende perioden avlyses eller utsettes. 

Fra og med torsdag 12.mars vil majoriteten av våre ansatte jobbe via hjemmekontor. Vårt selskap er godt rustet til å kunne arbeide utenom en fast arbeidsstasjon og har alle nødvendige digitale verktøy til ikke å være stedbundet.

I DIPS ser vi på dette som en del av en "nasjonal dugnad" i å forhindre spredningen av koronaviruset.

 

Dagens begivenheter og tilhørende besøk av NRK resulterte i innslag både på Kveldsnytt (fra ca 8:55) og på Distriktsnyhetene (fra ca 1:21). I tillegg har en NRK laget en radioreportasje (etter ca 01:58:30) og publisert en nettartikkel.

Stian Sørensen NRK

 

 

 

Relatert