En av verdens første FHIR-implementasjoner

Publisert

DIPS i produksjon med FHIR-basert integrasjon hos OUS

Systemutvikler på jobb

DIPS har nylig levert og satt i produksjon HL7 FHIR grensesnitt til OUS Fase 2 basert på nasjonal implementasjonsguide. Konkret er dette realisert for å understøtte medisinsk koding mot fagsystemer. For dette formål er det laget to FHIR ressurser, henholdsvis diagnose og prosedyre, som tilrettelegger for at en i prosess med koding i for eksempel fødesystem kan registrere diagnoser (hoved og bidiagnose) og utførte prosedyrer. Som for Ctrl-M skjermbildet (Medisinske registreringer) i DW2 (DIPS Classic klient) kan en kople prosedyre til diagnose, og FHIR ressursene støtter endring og sletting av systemets egne registreringer.

Dette er en av de første FHIR implementasjonene som er satt i drift i verden. FHIR er et nytt integrasjonsrammeverk fra HL7 som baserer seg på moderne Web-teknologi og som er forventet å få svært stor utbredelse i helsesektoren.

Standarden vil på sikt kunne erstatte alle dagens HL7-baserte standarder som HL7 v2, HL7 v3 og HL7 CDA.

 

 

Relatert