Én journal og felles regionale rutiner for Finnmarkssykehuset

Publisert

Fra og med mandag 6. juni fikk pasienter ved Finnmarkssykehuset én felles journal.

Finnmarksykehuset i Hammerfest

Mandag 6. juni fikk Finnmarkssykehuset én journal og felles regionale rutiner for bruk av DIPS, og ble med dette starten på slutten av HOS-prosjektet ved Helse Nord. 

Oppstarten er en del av HOS- prosjektets Trinn 2 som innebærer konvertering og omlegging av det aller meste av sentral konfigurasjon for å ende opp med en ny og felles regional løsning for bruk og oppsett av DIPS i hele regionen. For brukerne betyr det store endringer på områder som organisasjon, journalstruktur (per foretak), tilgangsstyring og en større omlegging av elektronisk arbeidsflyt for å nevne noe.

Nærmere 70 superbrukere stod klar til å hjelpe kollegaer i avdelingene når de skulle ta i bruk det nye felles journalsystemet

                  

Produksjonskonverteringen av Finnmarksykehuset ble godkjent kl.16:40 søndag ettermiddag. Konverteringshelgen gikk oppsummert usedvanlig bra. Det aller meste av ny konfigurasjon var lest inn i forkant, mens selve aktiveringen av det nye foretaket med tilhørende konfigurasjon og konvertering av tilhørende data ble igangsatt fra lørdag ettermiddag, etter at brukerne fra Finnmark var flyttet over til egen lesebase og nødjournal for registrering av nye data. De andre foretakene ble ikke berørt, og kunne produsere data som vanlig. Produksjonskonverteringen kjørte uten problemer og ble avsluttet som planlagt tidlig lørdag kveld. Da tok et velorganisert team med DIPS-konsulenter, personell fra HN-IKT og lokale ressurser over for å gjennomføre test og verifikasjon av løsningen, samt etterregistrering av data.

På mandag morgen kl. 07:00 ble brukerne sluppet inn i DIPS. Det kom i løpet av dagen et overkommelig antall saker inn til brukerstøtte, eksempelvis rundt tilganger og arbeidsflyt, men også knyttet til brukerveiledning på det nye oppsettet og de nye rutinene. Alt i alt en svært vellykket og rolig oppstart i Finnmark.

 

Vi takker alle så mye for fantastisk innsats lengst nord i Norge, og som HOS-ressursene selv sier; «nå er HOS-prosjektet blitt så dyktig på dette, at man beklager at det ikke finnes flere foretak i Helse Nord som de kan slå sammen!».

 

Oppsummert har følgende vært gjennomført til nå i regi av HOS-prosjektet:

  • Høsten 2012: Foranalyse
  • Våren 2013: Regionalt forprosjekt

Trinn 1 - teknisk sammenslåing til én felles regional base

Mai-14: Helgeland (3 DIPS-baser samlet til én base for HSYK)

Okt-14: Finnmark (2 DIPS-baser, FIN) samlet med HSYKkt-14: Finnmark (2 DIPS-baser, FIN) samlet med HSYK

Feb-15: Nordlandssykehuset (3 DIPS-baser, NLSH) samlet med HSYK og FIN

Mai-15: UNN (1 base) samlet med HSYK, FIN og NLSH

Trinn 2 – harmonisering og optimalisering til felles regional løsning

Okt-15: NLSH

Feb-16: HSYK 

Jun-16: FIN

Okt-16: UNN

 

Nå gjenstår det bare ett helseforetak, UNN, så har HOS- prosjektet nådd sine mål og avsluttes ved utgangen av oktober!

 

Les mer om saken fra Helse Nord IKT her

 

 

 

Relatert