En stor takk til vårt avtroppende styremedlem

Publisert

Vår kjære styreleder og styremedlem i de mange år er  trådt ut av styret, og DIPS ønsker å takke Petter Faye-Lund for sin gode innsats

Vår kjære styreleder og styremedlem i de mange år er trådt ut av styret, og DIPS ønsker å takke Petter Faye-Lund for sin gode innsats.

Avtroppende styremedlem Petter Faye Lund i DIPS

Foto: Administrerende direktør Tor Arne Viksjø holdt en fin takketale for avtroppende styremedlem Petter Faye-Lund under DIPS-forum 2018

 

Petter Faye-Lund ble i november 2002 valgt inn som styreleder for DIPS AS, og har vært i styret frem til i år. Han har med sin bakgrunn og erfaring både som fastlege og bedriftslege, og som direktør ved Aker sykehus og Rikshospitalet, hatt god kompetanse til dette oppdraget.

Det har vært en imponerende vekst vi sammen kan se tilbake på. Da Petter kom inn i styret hadde DIPS 29 ansatte, og omsatte for 28 millioner. I dag er vi omtrent 10 ganger større.

Ei ansattliste fra 2002 viser faktisk at av de 29 ansatte, så arbeider fortsatt 25 hos oss i dag. Det har vært en stabil og viktig kjerne.

 

Administrerende direktør Tor Arne Viksjø holdt en fin takketale for Petter under årets DIPS-forum på Fornebu. I talen ble det blant annet sagt

"Hvis jeg skulle nevne alt som har skjedd i disse årene, så hadde jeg blitt stående til i morgen. Så det kan bare bli noen eksempler. Men jeg må nevne at Petter gjorde en veldig viktig innsats da vi fikk kontrakt med Oslo Universitetssykehus, han hadde kontakter i regionens ledelse og deltok aktivt i flere initiativ rundt dette. Jeg må innrømme at jeg hadde liten tro på dette etter å ha møtt mye skepsis på Ous. Dette førte til et veddemål hvor jeg skulle kjøpe ei flaske god vin til Petter hvis han vant. Og Petter vant det veddemålet!

I år ønsket du å tre tilbake fra styret, og tiden har kommet til å takke for 16 års innsats i styret. Du har vært med å prege selskapet gjennom disse årene, og gjort en veldig god jobb for oss.

Vi takker for innsatsen og det gode samarbeidet."

Relatert