ESA vil granske anbud i Helse Nord

Publisert

Eftas overvåkningsorgan ESA ønsker å granske kontrakten mellom DIPS og Helse Nord i 2003 samt anbudsprosessen rundt anbudene på kliniske systemer i 2009

Sykepleiere foran journalsystem

 

 

TV2 presenterte for noen uker siden påstander om at Helse Nord-anbudet i 2009 var forutbestemt for DIPS. Disse påstandene ble fremsatt uten at det forelå noe som helst av fakta som underbygger dette. Som leverandør var vi involvert i tre av de anbudene som ble kjørt i 2009, og vi vant to systemområder og tapte ett. Etter vår vurdering ble disse anbudene kjørt særdeles ryddig og fullstendig i i samsvar med de reglene som gjelder.

I dette perspektivet mener vi det er svært positivt at det gjøres en granskning av anbudsprosessen fra en nøytral tredjepart slik at realitetene klarlegges. 

Relatert