Et viktig steg mot "Én innbygger – én journal"

Publisert

Utprøving dokumentdeling via Kjernejournal er i gang, og på slaget 09:00 i dag fikk utvalgte brukere tilgang til å åpne dokumenter via Kjernejournal.

Sykepleiere som ser på journalen på en skjerm

Nå kan nødvendig helseinformasjon følge pasienten. Foto: Marthe Mølstre

Utprøving dokumentdeling via Kjernejournal er i gang, og i dag klokken 09:00 fikk utvalgte brukere tilgang til å åpne dokumenter via Kjernejournal.

 

Målet for prosjektet Kjernejournal dokumentdeling er at helsepersonell skal få enklere og raskere tilgang til pasientens journaldokumenter. Dette er et veldig viktig steg mot «Én innbygger – én journal» og at nødvendig helseinformasjon kan følge pasienten. 

Oslo universitetssykehus er Norges første helseforetak som er rigget for å kunne dele og få innsyn i journaler på tvers av både helseforetak, -regioner og -tjenestenivå i hele landet, og bak står et tett samarbeid mellom DIPS og Helse Sør-Øst. Det er drøyt to år siden arbeidet med å utvikle løsningen startet, som er selve grunnsteinen for deling av informasjon på tvers mellom ulike systemer og DIPS. Les mer om dette i artikkelen "Banebrytende oppgradering" som ble publisert februar 2020 i år. 

 

‒ Det går fint an å dele data uten å jobbe i samme system. Når funksjonaliteten i Kjernejournal gjøres tilgjengelig for alle aktører, kan en fastlege i for eksempel Berlevåg logge seg inn i sin pasients journal ved for eksempel Rikshospitalet, og hente relevant informasjon for videre behandling. Og vice versa. Du har med deg en digital, sporbar identitet som du kan bruke mellom systemene, sier produktansvarlig John Harald Sevaldsen i DIPS om denne banebrytende oppgraderingen.

 

DIPS har prioritert å gjøre nødvendige endringer i programvaren for å kunne understøtte innsyn via Kjernejournal, og det er et utvalg av dokumenter som er lagret i DIPS som gjøres tilgjengelig for eksternt helsepersonell via Kjernejournal.

I tillegg til selve utleveringen av informasjon om dokumentene er det lagt ned et omfattende arbeid i å gjøre dette på en sikker måte. Det er fullstendig sporing på hvem som har sett hva, og informasjon rundt dette er også tilgjengelig for pasienten via Helsenorge.no.

Neste region ut etter Helse Sør-Øst er Helse Nord, og vi ser frem til implementering og videre utrulling. 

 

Relatert