Fører Norge inn i verdenseliten

Publisert

Når Helse Nord og DIPS ASA gir elektronisk tilgang til pasientjournalen til alle pasienter i vår nordligste helseregion, sender de samtidig Norge inn i verdenseliten hva angår pasientmakt.

Tor Arne Viksjø i DIPS på besøk på sykehus

Når Helse Nord og DIPS AS gir elektronisk tilgang til pasientjournalen til alle pasienter i vår nordligste helseregion, sender de samtidig Norge inn i verdenseliten hva angår pasientmakt.

I European Patients’ Forum (EPF) definerer de Estland til å være landet i EU som har kommet lengst med innsyn i pasientjournal, siden de har en tjeneste som har vært åpen for pasientene siden 2009. 99 prosent av de 1,3 millioner innbyggerne i Estland har tilgang til sin journal på nett, men fortsatt i juni i år ikke hadde ikke tjenesten flere enn 100 000 årlige unike brukere. Årsaken til at tjenesten brukes så beskjedent, skyldes at helsepersonell sliter med å få tid til å tilpasse informasjonen på nett godt nok for pasientene.

– Regionvis er de kommet langt i Finland, Danmark og Sverige. Vi har også gode initiativ i Spania, Hellas og Serbia, men på grunn av økonomiske nedgangstider i Europa har tempoet i denne utviklingen stoppet litt opp, sier Walter Atzori, Senior Programme Officer i EU-organisasjonen European Patients’ Forum. EPF arbeider for å gi pasientene mer makt over egen behandling: At de skal få muligheten til å bli aktive mottakere av helsetjenester, og selv ha større innflytelse på de beslutninger som tas vedrørende behandling og medisinering. Da er innsyn i journalen et viktig steg.  

– Norge er i verdenstoppen hva angår helseteknologi, og har muligheter til å legge ressurser i dette. Vi er spent på å se hvilken betydning arbeidet som nå gjøres i nord får for pasientene både der og ellers i landet.

- Det å gi innsyn i elektronisk journal krever at man har en god support-tjeneste slik at pasientene vet hvor de skal henvende seg om de har spørsmål til det de leser, sier Atzori. Han mener det samtidig er viktig å gi pasientene tilgang til å skrive i egen journal, ikke minst for å korrigere eventuelle unøyaktigheter eller feil.

I Sverige har de siden 2012 jobbet med å gi elektronisk tilgang til sykehusjournalen i region for region. Foreløpig varierer tjenesten en del. I enkelte regioner er ikke tjenesten åpen ennå, i andre gjelder den bare for pasienter ved et spesifikt sykehus, eller for helt spesielle dokumenter, for eksempel vaksinasjon av barn. I regioner som Uppsala, Sørmland og Västmanland kan pasientene lese hele sin somatiske journal på nett, inkludert laboratoriesvar, men foreløpig vises ingen journaldokument fra psykiatriske sykehus via nettet.

Min pasientjournal i Helse Nord gir som kjent tilgang til alle dokumenter som kan vises i DIPS, både fra den somatiske og den psykiatriske journalen. Det som ikke kan vises er dokumenter fra enkelte spesielle fagsystemer som i denne omgang ikke er integrert i løsningen. For eksempel en del laboratoriesvar, røntgen og føde/barsel.

– Å spørre hvem som har tilgang til elektronisk journal er nesten et filosofisk spørsmål, for alle definerer dette ulikt. Det er svært forskjellig hva ulike land og ulike sykehus av tekniske årsaker kan la pasientene få se. Vi har funnet ut at det vi gjør er nærmest det svenskene holder på med, selv om de ikke har med psykiatri, og vi for eksempel ikke har laboratoriesvar, utdyper prosjektleder for Elektronisk tilgang til pasientjournal i Helse Nord, Tove Sørensen.

- Min Pasientjournal er et svært viktig gjennombrudd for IKT-utviklingen i Norsk Helsevesen sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS ASA.

Sammen med de andre initiativene Min Journal og Vestlandspasienten er Norge i førersetet i forhold til pasientenes tilgang til egne helseopplysninger i Europa. Dette er også et stort løft for Norsk Helsevesen og et viktig skritt mot «pasientens helsevesen», pasientene får mer kunnskap om egen helse og kan delta bedre i egen behandling. Samtidig reduseres faren for feilbehandling når pasienten er med og kvalitetssikrer innholdet sammen med sykehuset.

 

Kontakt:

Tove Sørensen, tove.sorensen@unn.no, tlf: 91195696

Walter Atzori, walter.atzori@eu-patient.eu, tlf: + 32 2 280 23 34

Tor Arne Viksjø, tav@dips.no, tlf +47 90 14 34 17

 

 

Relatert