Første kliniske modul av DIPS Arena innføres på sykehusene i Nord

Publisert

Pakkeforløp kreft i DIPS Arena blir nå innført på sykehusene i Nord. Hvert år får over 30.000 mennesker i Norge en kreftdiagnose. Ny funksjonalitet i pasientjournalen DIPS Arena bidrar til langt enklere registering og oppfølging av denne pasientgruppen.

DIPS Arena skjermbilde

Helse Nord kan melde om at den nye funksjonaliteten har blitt godt mottatt av de vel 80 forløpskoordinatorene i helseregionen som følger opp kreftpasienter fra utredning til behandling. En forløpskoordinator har ansvaret for å koordinere oppfølgingen av kreftpasienter, og er blant annet sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege. Én av oppgavene i denne oppfølgingen er å sørge for at pasienten kommer til utredning og behandling innenfor de normerte fristene. Da er det viktig å ha gode verktøy for å utføre jobben – og det er det DIPS Arena skal bidra til. Fra før har Helse Nord hatt Behandlerkravmelding på Arena. Dette har vært i produksjon i to år.

 

Fra manuell inntasting av koder til automatikk

Frem til nå har man vært nødt til å lage seg egne rutiner i journalsystemet for å kunne tilfredsstille myndighetenes krav til oppfølging av denne pasientgruppen. Det utgjorde mange klikk for å følge opp kreftpasienter på en god måte. En såkalt klikktest utført av Helse Sør-Øst viser en forbedring fra nærmere 50 klikk i DIPS Classic til kun et titalls klikk i DIPS Arena på én og samme registrering («Sette koden Start pakkeforløp»).

 

Skjermbilde DIPS Arena

Les hele saken på Helse Nord sin webside og se hva forløpskoordinatorene og brukere av DIPS på UNN sa om å ta i bruk modulen i DIPS Arena og den nye funksjonaliteten.

Relatert