DIPS Front - Helsefagløsninger

FELLES FOR VÅRE HELSEFAGLØSNINGER

  • Sikrer trygg behandling av personsensitiv informasjon.
  • Gode brukergrensesnitt som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen.
  • Sporbarhet og forsvarlig arkivering etter Noark-standarden.
  • Oversiktlige rapporter, ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte.
  • Sikrer samhandling, kommunikasjon og integrasjon med andre systemer.
  • Understøtter sentrale lover og forskrifter innenfor fagområdene.

I tillegg til å videreutvikle og forvalte viktige fagløsninger deltar vi i en rekke nasjonale prosjekter. Eksempelvis sikker elektronisk meldingsutveksling, standardiseringsprosjekter og andre kvalitetsforbedrende prosjekter for datautveksling på tvers av ulike faginstanser.

"Våre fagløsninger er spesielt utviklet for å forenkle og digitalisere arbeidshverdagen til våre brukere. Vi har stort fokus på strukturering av informasjon. Vi følger nasjonale standarder, og ikke minst sørger for at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Våre løsninger skal oppleves som brukervennlige, sikre og tilgjengelige i en travel arbeidshverdag"— Hanne Kolflaath , daglig leder i DIPS Front

Therese Sørensen, salgssjef

Therese SørensenSalgssjef, DIPS Front

Kom i kontakt med våre eksperter