Frykter misbruk av informasjon på avveie

Publisert

Både pasienter og helsepersonell frykter at personlige helseopplysninger kan komme på avveie gjennom elektronisk tilgang til pasientjournalen.

Sykepleier med ipad

 

 

I Norsk e-helsebarometer er respondentene – drøyt 2000 nordmenn og 200 leger og helsepersonell – spurt om sine bekymringer knyttet til elektronisk tilgang til pasientjournalen. - Frykten for at uvedkommende skal lese pasientjournalen er like stor hos begge målgruppene (61 prosent). - Seks av ti frykter at informasjonen kan misbrukes. - Drøyt fire av ti pasienter er bekymret for at innsynet skal erstatte personlig kontakt mellom lege og behandler. Noen flere – 45 prosent av leger og helsepersonell – deler denne bekymringen.

 

FORSTÅR FRYKTEN

Vi forstår frykten, den er en naturlig del av vårt inntog i en stadig mer digitalisert hverdag. Svaret på folkets bekymringer om sikkerhet, er ikke å la være å bygge digitale tjenester, men å sikre dem slik at befolkningen føler seg trygge sier avdelingsdirektør Helge Veum, som leder Datatilsynets arbeid med blant annet helsetjenesten. – I en verden med stadig mer nettbasert helse, er det dessverre ikke til å komme unna at det vil skje hendelser som skaper tvil og setter tilliten på prøve. Derfor trenger vi mange og gode sikkerhetsmekanismer som skjermer informasjonen, som for eksempel reservasjonsløsninger for pasienten sier han.

 

STORE UTFORDRINGER

Han innrømmer at det oppstår store sikkerhetsutfordringer når drift og vedlikehold av store datasystemer gjøres fra utlandet. – Outsourcing av IT-tjenester er verken ulovlig eller uvanlig, men det oppstår nye og mange utfordringer når disse sendes til andre geografier og kulturer. Derfor er det naturlig at det i etterkant av saken om Helse Sør-Øst kommer en debatt om nasjonal kontroll og tilgang, om hvordan sikkerheten blir ivaretatt, og hva slags sikkerhetsløsninger vi må ha for å gjøre sensitiv pasientinformasjon trygg for alle. Vårt fokus er å bidra til at det bygges publikumsløsninger uten åpne bakdører, som ikke er sårbare, sier Helge Veum.

 

 

Relatert