Full fart i Helse Vest

Publisert

I Helse Vest pågår utrulling, testing og pilotering av DIPS Interactor – samtidig. 

Sykepleiere foran journalsystem

I Helse Vest pågår utrulling, testing og pilotering av DIPS Interactor – samtidig. Prosjektleder Inge Johannesen, har nok å henge fingrene i.

 

– Å innføre et nytt verktøy går aldri så lett som det man gjerne sier og tror før man går i gang. Vi visste fra før at det kom til å bli litt stress nå med bredding og pilotering i hele regionen så å si samtidig. Når vi på toppen går i gang med testing av ny funksjonalitet i versjon 3, som både har teknologibytte og nytt brukergrensesnitt, så skjønner vi jo at det blir nok å gjøre, sier Johannesen, uten å utbrodere noe videre.

To i uka

– Vi har holdt på siden november 2013 med det første legekontor i pilot i Helse Stavanger, men ting tar tid. I snitt klarer vi å få i gang to legekontor i uka i det enkelte helseforetaksom er begynt med innføring, forklarer han. Det er bioingeniører fra helseforetakene som reiser ut til fastlegene for å drive opplæring i DIPS Interactor. Helse Stavanger og Helse Bergen har kommet lengst med innføringen av elektronisk rekvirering av blodprøver og andre laboratorietjenester mellom fastlegene og sykehuslaboratoriene. Totalt kan nå 72 av i alt 500 legekontor i helseregionen rekvirere elektronisk.

Vi planlegger å ha legekontor opp på løsningen i samtlige helseforetak i Helse Vest innen nyttår, sier Inge Johannesen.

Produkteier Per Arne Engstad i DIPS ASA er særdeles imponert over alt Inge Johannesen og hans team i Helse Vest klarer å få til samtidig. – De gjør en formidabel innsats, og det er rett ut fantastisk av dem at de klarer å håndtere både test, pilot og produksjonssetting samtidig, skryter han.

Samtidig ruller Helse Vest også ut DIPS Interactor sammen med sine samarbeidende private lokalsykehus. For eksempel er Haraldsplass Diakonale Sykehus i gang med utrulling av løsningen til legekontor i Bergen. – Vi har stort sett fornøyde brukere. Noen opplever det som en stor forbedring, men du vil alltid finne noen som synes det er skummelt å kvitte seg med papiret, sier Johannesen. Elektronisk rekvirering eliminerer en god del feilkilder som lett kunne oppstå på papir.Både ved at det manglet informasjon eller prøver i rekvisisjonen, eller at laboratoriet tastet feil når de la inn informasjonen i sitt system.

Nye funksjoner

Versjon 3, som nå er i testing, har ved siden av ny funksjonalitet for labrekvirering vil også etter hvert får to nye områder: Klinisk henvisning og bildediagnostikk henvisning/røntgen for Infodoc Plenario. – I Helse Vest kaller de alt som har med bilder å gjøre, for eksempel røntgen, MR, Petscan, CT og så videre for bildediagnostikk. I Helse Nord kaller de alt for røntgen, derfor er navnet på bildehenvisningen foreløpig todelt, forklarer Engstad. SmartClient 3.0 viderefører den eksisterende funksjonaliteten, men i ny drakt. Det gjort endringer i bruksopplevelsen slik at fastlegene får en bedre visuell oversikt over bestillingene, og det er støtte for å organisere favoritter. Du kan eksempelvis fjerne eller legge til prøver i dine favorittpakker. I tillegg er det lagt inn støtte for favoritter per pasient.

SmartClient er nå lagt til rette for at pasientsensitiv informasjon kan lagres. Dette gir spennende muligheter, som for eksempel at SmartClient kan vise historikk og status på bestillinger. Når det gjelder kliniske henvisninger via DIPS Interactor som nå er i test, kan programmet bidra med råd underveis til den som skal sende henvisningen, samt minne om hvilke felt som må fylles ut og hvilke prøver eller analyser som må legges ved henvisningen. Programmet får også frem hvem som tilbyr behandling av den aktuelle diagnosen, altså hvilket sykehus legen helst bør adressere henvisningen til.

Vi har med andre ord lagt inn litt beslutningsstøtte, sier Engstad.

Breddes i 2015

Forhåpentligvis skal versjon 3 av DIPS Interactor kunne settes i produksjon allerede første kvartal neste år. Den første piloten var planlagt i Helse Vest i desember. – Programvaren som allerede er rullet ut kan enkelt oppdateres til versjon 3, men i og med at det kommer inn så mange nye ting, skal brukerne varsles på forhånd når oppdateringen skjer, forklarer Engstad. Hva som kommer videre i DIPS Interactor er ikke klarlagt. DIPS er bevisst helseforetakenes konkurranse med det private laboratoriet Fürst, og ønsker å utvikle flere tjenester i samarbeid med de offentlige sykehuslaboratoriene. – Vi leverer nå det vi har kontrakt på. En naturlig videreføring blir trolig en dialogtjeneste med sykehusene. Så får vi se om det eventuelt går an å legge inn andre tjenester som forenkler kommunikasjonen. Gjennom DIPS Interactor har vi nå en direktekanal mellom fastlegene og sykehusene, sier Engstad. Også i Helse Nord pågår utrulling av DIPS Interactor, tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, slik d:mag omtalte i juninummeret.

 

Relatert