Halve Norge har aldri hørt om nasjonal helseportal

Publisert

Halve Norge har aldri hørt om nasjonal helseportal

Debatt rundt E-helsebarometeret

Tross ørliten fremgang i kjennskap fra 2016 til 2017; 45 prosent av den norske befolkningen har fortsatt aldri hørt om portalen helsenorge.no. – Folket krever mer og bedre opplysningsarbeid, mener analyseekspert.

 

Da Norsk e-helsebarometer i fjor spurte det norske folk om kjennskapen til helsenorge. no, svarte halvparten – 51 prosent – at de hadde hørt om den nasjonale helseportalen. I år har kjennskapen økt noe, til 55 prosent. – Befolkningen gir her uttrykk for at dette er for dårlig. I et land der vi omfavner digital teknologi, så er vi kravstore, og forventer gode, brukervennlige løsninger, mener seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

 

MENER VI HENGER ETTER

– I undersøkelsen svarer syv av 10 at det er viktig at helsesektoren oppfattes å være på lik linje med andre samfunnsinstitusjoner i digitaliseringsprosessen, men rundt halvparten av befolkningen (46 prosent) mener sektoren henger etter digitalt, forteller han. – I året som har gått siden forrige undersøkelse, har helsemyndighetene kjørt massive kampanjer som har informert om kjernejournal og helsenorge.no. Likevel er det oppsiktsvekkende at man fortsatt ikke har nådd frem til flere enn drøyt halvparten for å bygge kjennskap til portalen som skal samle alle offentlige helsetjenester på nett, sier Aas Askheim.

 

ENORM JOBB

Også kjennskapen til MinJournal.no er noe høyere i år enn i fjor. I 2016 svarte 27 prosent at de kjenner eller har hørt om nettportalen, i år er andelen økt til 40 prosent. Kjennskapen er noe høyere blant kvinner enn blant menn. Men: Hver tredje nordmann har ikke hørt om noen av disse to, sentrale helseportalene. – Helsemyndighetene har fortsatt en enorm jobb foran seg. Det handler om å bevise gjennomføringsevne og tydelig kommunikasjon. Samt evnen til å rydde opp i det vi antar er en forvirring blant befolkningen om de ulike, digitale helseportalene og tilbudene som finnes – både nasjonalt og regionalt, sier Ola Gaute Aas

 

MEN DET ER NÅ DET SKJER

Den øverste lederen for myndighetsorganet som skal etablere standarder, og forvalte og realisere nasjonale e-helseløsninger, er ikke overrasket over at helsenorge.no fortsatt sliter med kjennskapen hos store deler av befolkningen.

 

Christine Bergland sitter på kontoret

 

Christine Bergland, Administrerende Direktør for e-Helse mener at e-helsebarometeret for 2018 vil vise drastisk økning på antall besøk på helsenorge.no. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 

– Jeg forstår at mange forventer høyere kjennskap til vår nasjonale helseportal. Men den store markedsføringsjobben starter nå, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

 

KOMMER TIL HØSTEN

– Vi må huske på at journalinnsyn frem til nylig ikke har vært mulig i Helse Sør-Øst, som dekker rundt 60 prosent av pasientene. Når denne regionen, og Helse Midt-Norge, nå kommer etter de to regionene som har vært pådriverne, starter også vår sentrale jobb med å markedsføre og promotere de nasjonale løsningene. Kommende høst starter vi dette arbeidet for fullt, og jeg er helt sikker på at vi vil se helt andre tall ved neste utgave av Norsk e-helsebarometer, om ett års tid, sier Christine Bergland.

 

TO MILLIONER I MARS

Hun er glad for, men ikke overrasket over, at befolkningen i såpass stor grad gir uttrykk for at de er fornøyd med de digitale helsetjenestene de har tilgjengelig. – Nå er kjernejournal på plass i hele landet. Selv om denne primært er til for helsepersonell, så er pasientenes engasjement viktig. Bare i mars måned alene passerte vi to millioner innlogginger på helsenorge.no. Vi i direktoratet har vært tålmodige med å sette inn det store trykket, og jeg er enig i at vi muligens har vært litt for tålmodige. Men om ett år er jeg ganske sikker på at antall besøk har eksplodert, at kjennskapen er betydelig høyere, og forvirringen rundt ulike løsninger mye mindre, sier Christine Bergland. E-helsedirektøren understreker at behovet for å skape trygghet rundt økt innsyn fortsatt er det viktigste. – Jeg forstår at pasientene fortsatt er bekymret for at opplysninger skal komme på avveie. En av våre viktigste oppgaver er å sørge for maksimalt sikkerhet i syste

 

E-HELSEDIREKTORATET:

– Men det er nå det skjer! – Jeg forstår at mange forventer høyere kjennskap til vår nasjonale helseportal. Men den store markedsføringsjobben starter nå, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse. mene, og deretter å kommunisere denne tryggheten til pasientene, sier hun.

Relatert