Hele Helse Sør-Øst er nå over på DIPS

Publisert

Mandag 24. oktober ble DIPS EPJ/PAS satt i drift ved Sykehuset i Vestfold - Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR). Dermed er alle foretakene i Helse Sør-Øst nå over på DIPS.

Mandag 24. oktober ble DIPS EPJ/PAS satt i drift ved Sykehuset i Vestfold - Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR). Dermed er alle foretakene i Helse Sør-Øst nå over på DIPS.

DIPS elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS, ble tatt i bruk av somatikken i Vestfold allerede i 2008. Men siden psykiatrien på den tiden var utskilt som et eget helseforetak, «Psykiatrien i Vestfold HF», var de ikke inkludert i den oppstarten. De rakk heller aldri å implementere DIPS før de fra 2012 ble innlemmet (på ny) som en klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Henvendelsen om oppstart av innføring for KPR kom over sommeren i 2015. Et forprosjekt ble kjørt i desember/januar før hovedprosjektet startet i februar. Siden da har det vært fullt kjør mot oppstarten mandag 24.oktober kl. 08:00. Som en indikasjon på datamengdene som er konvertert omfattet dette blant annet 5.774.635 dokumenter og 2.658.332 kontakter.

 

På bildet: Jarle Andre Dahl og Ove Westgård (løsningsressurser fra KPR)

 

KPR benyttet tidligere et EPJ/PAS system som heter PAPS. Det hadde vi ingen tidligere erfaring med å konvertere, men heldigvis har de som har utviklet PAPS vært tett involvert i prosjektet. Fra DIPS deltok ti fantastiske ressurser, samt en litt mindre, men like flink gjeng fra vår samarbeidspartner Deloitte. I tillegg har prosjektet hatt bistand fra det regionale prosjektet «Regional EPJ Standardisering» i Helse Sør-Øst.

Foreløpig går det bra, det har vært noen mindre problemer med tilganger som blir rettet fortløpende. Vi er godt fornøyde med fremdriften så langt, og kan vel konstatere at vi klarte det! - Erik Antell, seniorkonsulent DIPS ASA

 

På bildet: Merete Tjøm fra Deloitte og Johanna Ivarsson fra Sykehuspartner.

 

Nå er KPR imidlertid i gang med DIPS for 1100 sluttbrukere, og med denne oppstarten er DIPS tatt i bruk ikke bare i hele Vestfold, men også i alle foretakene i Helse Sør-Øst. Dette er et stort skritt for Helse Sør-Øst på vei mot en felles database i regionen.

Relatert