Hele Helse Vest har nå Kjernejournal

Publisert

760 000 innbyggere i tilsammen 67 nye kommuner i Vest-Norge fikk 1.mars sin kjernejournal på helsenorge.no.

Innlogging til kjernejournal

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til, og skal bidra til at pasienten kan få tryggere helsehjelp .1. mars ble den automatisk opprettet for alle med folkeregistrert adresse i kommuner i helseregion Vest, dersom de ikke har reservert seg. 

Viktige helseopplysninger

Opplysninger fra Folkeregisteret, om legemidler og sykehusbesøk samles inn automatisk. Via helsenorge.no kan alle kan legge inn noen opplysninger i sin kjernejournal, blant annet om kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov og sykdomshistorie. Kritisk informasjon, om for eksempel alvorlige allergier og sykdommer, legges inn av lege i samråd med pasienten. 

Helsepersonell til våren

Helsepersonell skal bruke kjernejournal i forbindelse med at pasienten er til behandling. Den gir rask tilgang til viktig informasjon om pasientene.

I løpet av våren 2015 vil sykehus (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevakter, fastleger og private spesialister i de aktuelle Vestlands-kommunene begynne å bruke kjernejournal. I kommuner som har tatt kjernejournal i bruk tidligere, er helsepersonell allerede i gang.

Fem grunner til at kjernejournal er viktig

  1. Helsepersonell har informasjon om pasienten som er viktig om man blir akutt syk.
  2. Legen kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.
  3. Pasienten kan dele egne opplysninger med helsepersonell via helsenorge.no.
  4. Både pasienten og helsepersonell ser de samme opplysningene.
  5. Pasienten og legen får god oversikt over dine legemidler.

Mer om kjernejournal

Helsepersonell kan bruke disse nettsidene for mer informasjon om kjernejournalen.

Innbyggere kan lese mer på helsenorge.no/kjernejournal.

 

Relatert