Helsepersonell får nå journalen i lomma

Snart kan helsepersonell ha med seg DIPS i lomma og gjøre diktat og oppdateringer direkte inn i pasientjournalen mens de går visitt.

Snart kan helsepersonell ha med seg DIPS i lomma og gjøre diktat og oppdateringer direkte inn i pasientjournalen mens de går visitt.

 

Tidligere har DIPS utviklet apper for nettbrett, men har innsett at også de kan bli komplisert å ta med seg rundt. Derfor jobber de akkurat nå for at helsepersonell i sengepost skal kunne gjøre mest mulig av sine journaloppgaver via en smarttelefon.– Vi har en prototype klar allerede som vi ønsker å presentere for å få tilbakemeldinger fra kundene våre, forteller produkteier for DIPS Mobile, Morten Granum. Han leder DIPS sitt utviklerteam på Sri Lanka, som har laget denne applikasjonen.

 

Skjermdump av DIPS Mobil           Skjermdump av DIPS mobil 2

Skjermdump av DIPS Mobil

 

Utnytter funksjonalitet

– Vårt fremste mål er å putte journalen ned i lomma på leger og sykepleiere, slik at de slipper å notere på papir mens de er sammen med pasienten, men kan gjøre alle notater underveis direkte i DIPS Arena. Appen vi jobber med heter «Lege/sykepleier på visitt». Den er beregnet på klinikere som har pasienter på en sengepost, forklarer Granum.

Slik DIPS Mobile planlegger det, skal helsepersonell ha tilgang til all informasjon fra DIPS Arena via telefonen. Samtidig ønsker utviklerne å ta i bruk alle telefonens muligheter for å forenkle arbeidet for ­klinikerne. For eksempel skal de kunne logge deg inn i DIPS med fingeravtrykket sitt, slik du i dag kan åpne telefonen.

– Når du er ved senga til en pasient, er det tradisjonelt en del måleinstrumenter der som ikke er koblet til noen datamaskin. Ved å ta bilde av skjermen direkte inn i appen, vil den via bildegjenkjenning kunne lese av hva de ulike tallene står for, og kan automatisk mens du står der loggføre i journalen blodtrykk, metning og andre vitale parametere. Du kan også ta bilder av sår, skadested, utslett eller annet som kan være vesentlig å dokumentere i journalen. Ved å bruke telefonens mikrofon kan du lese inn journaldiktat mens du står hos pasienten, og telefonens talegjenkjenning vil transkribere notatet. Du kan deretter gjøre eventuelle endringer og lagre notatet i journalen. Så er det meningen att appen skal gi rask oversikt. Det betyr at den trekker ut informasjon fra journalen som er vesentlig der og da. Slik skal helsepersonell ved et enkelt blikk på skjermen kunne få oversikt over hele sykehistorien, labsvar, røntgensvar, medikasjon og så videre, forklarer Granum.

 

Fjerner lappene

Utviklingsarbeidet foregår ved at leger og sykepleiere i sengepost beskriver sin arbeidsflyt. Deretter har UX-designeren i DIPS funnet ut hvordan det mest mulig intuitivt skal være mulig å utføre oppgavene de har via telefonen. Dette er så testet på klinikerne først og deretter andre fagpersoner med samme rolle for å sjekke om appen fungerer logisk og forenklende for alle. Først når hele brukeropplevelsen er optimal, starter utviklerne sin jobb for å programmere alt som skal ligge bak.

Granum understreker at telefonen ikke kan eller skal erstatte den egentlige journalen.

– Det du gjør på en mobiltelefon er kjappe inn- og ut-vurderinger. Når du putter mobilen i lomma er den et supplement. De store skrivejobbene du må gjøre, eller det å analysere røntgenbilder, gjør du fortsatt på stor skjerm. Men det er alle de småtingene som å registrere blodtrykk, temperatur, respirasjon og så videre, vi vil ha inn på telefonen. Vil bli kvitt alle lappene som helsepersonell i dag må gå med i lomma, og som de senere på dagen må bort til datamaskinen for å få inn.

 

Utvikling gir utvikling

Kort fortalt forsøker utviklerne å utnytte alle de mulighetene en smarttelefon kan by på for å forenkle arbeidsflyten i sengeposten, og vil oppdatere og supplere appen jevnlig, etter hvert som også operativsystemene til telefonen tar nye steg.

Granum tror at denne ene appen kan forenkle veldig mye av dagens arbeidsflyt for helsepersonell i sengepost. Han gleder seg til det blir vanlig å lese journaldokumenter, gjøre journalnotat og få registrert alt det som er viktig å ta med seg videre fra visitten direkte i mobilen, før du går videre til neste pasient.

Neste punkt på utviklernes liste er å lage en app for pasienten som kan brukes på sykehuset for å sjekke inn, få informasjon, gjøre selvregistrering og holde oversikt over hva som skjer av avtaler, kunne betale egenandeler og så videre

– Det fine med nordmenn er vi allerede er så vant til å bruke mobiltelefonen i ulike sammenhenger. Om få år vil vi med største naturlighet sjekke inn på et sykehus som vi i dag sjekker inn på fly. Dermed vil sykehuset vite hvor du er og kan for eksempel tilby deg tidligere time hvis det oppstår hull i timeplanen av ulike årsaker. Målet er å bruke telefonen som et supplement for å kunne gi pasientene bedre service og helsepersonell god støtte til å jobbe trygt og effektivt.

Relatert