I dag er den store dagen!

Publisert

I dag torsdag 10.desember er den store dagen kommet, og alle pasienter i Helse Nord kan sitte hjemme i sin egen stue og lese sykehusjournalen sin på nett. Det er bare å logge seg på.

Pressebilde av Bent Høie, Foto: Bjørn Stuedal

 

– Dette er en stor dag, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie. 10. desember åpner han Min pasientjournal – en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og lese sin sykehusjournal.

– Det overordnede målet for regjeringen er å skape pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten en del av sitt eget behandlingsteam. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient. Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. Min pasientjournal tar oss viktige skritt framover mot målet om én innbygger – én journal, sier Høie.

EU-organisasjonen European Patients’ Forum (EPF) arbeider for å gi pasientene mer makt over egen behandling. De sier Norge er i verdenstoppen hva angår helseteknologi, og har muligheter til å legge ressurser i dette. - Vi er spent på å se hvilken betydning arbeidet som nå gjøres i nord får for pasientene både der og ellers i landet, sier Walter Atzori, Senior Programme Officer i EPF.

Administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS gleder seg over den store milepælen.

Bilde av admdir. Tor Arne Viksjø

Tor Arne Viksjø er godt fornøyd, Foto: Krysspress

"Min Pasientjournal er et svært viktig gjennombrudd for IKT-utviklingen i Norsk Helsevesen. Sammen med de andre initiativene Min Journal og Vestlandspasienten er Norge i førersetet i forhold til pasientenes tilgang til egne helseopplysninger i Europa. Dette er også et stort løft for Norsk Helsevesen og et viktig skritt mot «pasientens helsevesen», pasientene får mer kunnskap om egen helse og kan delta bedre i egen behandling. Samtidig reduseres faren for feilbehandling når pasienten er med og kvalitetssikrer innholdet sammen med sykehuset, sier Viksjø »

 

 

Den offisielle åpningen foregår ved Nordlandssykehuset Bodø, og den markerer en stor dag for pasienter i hele Helse Nord.

 

Her er fakta om Min pasientjournal

  • I Helse Nord får alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år, tilgang til pasientjournalen gjennom den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no.
  • Bare journaldokumenter fra offentlige sykehus i Helse Nord er en del av tjenesten.
  • Det er opplysninger av nyere dato som vises i den digitale journalen. Dokumenter nyere enn 21. september 2015 vises fra Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Dokumenter nyere enn 14. oktober 2014 vises fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Eldre dokumenter kan åpnes på forespørsel.
  • 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vært piloter i prosjektet.
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner «Min pasientjournal» i Bodø 10. desember 2015.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord, Helsedirektoratet/helsenorge.no, DIPS ASA og flere undervirksomheter.

Relatert