ICNP - veiledende tiltaksplaner

Publisert

I følge forskrift skal pasientjournalen inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for å yte helsehjelp til den enkelte pasient. Ved å bruke veiledende tiltaksplaner med ICNP oppnår du akkurat dette på en strukturert måte. Tiltaksplanene setter fokus på pasientens behov for helsehjelp, og bidrar til en oversiktlig og samlet fremstilling av pasientens helsetilstand.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Tiltaksplanene er sentrale verktøy i pasientjournalen, de forklarer hvorfor, hvordan og hvor ofte helsehjelpen skal ytes.  Ved å benytte tiltaksplanene sikres en målrettet pleie og kontinuitet, noe som er en viktig del av pasientens oppfølgning.   

 

Struktur og tydelig språk 

Fordi det er flere som oppdaterer pasientens tiltaksplan kan det forekomme forkortelser, fremmedord eller uklare uttrykk som kan bli tolket på flere måter. Ulikt språk gjøre at tiltaksplanene kan blir utfordrende å forstå og bruke og språk og begrep kan også være et hinder for ansatte når planer skal utformes. 

NSF (Norsk Sykepleierforbund) har over mange år arbeidet med å utarbeide strukturerte veiledende tiltaksplaner basert på ICNP® for å øke kvaliteten i dokumentasjon og utførelse av helsehjelp. Begreper i terminologien er oversatt til norsk og tiltaksplanene er kvalitetssikret av NSF.  33 veiledende tiltaksplaner er nå mulig å bruke i CosDoc og du kan raskt og enkelt få tilgang til dem.  

 

Hvordan få planene klar til bruk 

Dersom din organisasjon bruker veiledende tiltaksplaner ICNP i dag og vil oppdatere for å få inn nye planer, meld en sak i DIPS Kundesak, så tar vi kontakt for avtale.  

Dersom dere enda ikke har tatt veiledende tiltaksplaner i bruk, send oss en e-post og motta et tilbud og informasjon.  

Installasjon krever ingen nedetid for CosDoc og kan gjøres uavhengig av hvilken CosDoc-versjon dere har i dag.  

 

Veiledende planer 

Å utarbeide en individuell tiltaksplan for en pasient basert på en veiledende plan er oversiktlig, raskt og enkelt. Det er likevel viktig at de ansatte er godt kjent med hva veiledende planer er, og hvordan de best benyttes. NSF har derfor laget et godt faglig undervisningsmateriell som er åpent tilgjengelig for bruk.   

 

Hva er ICNP®?

International Classification for Nursing Practise (ICNP®) er en terminologi eller ordliste for planlegging og dokumentasjon av sykepleie. ICNP® er et verktøy for dokumentasjon av sykepleiediagnoser/problemer, -tiltak og -mål i ett og samme system, og er dekkende for alle deler av sykepleiepraksis.  

Relatert