Innfører kjernejournal

Publisert

Allerede høsten 2014 vil alle de 345.00 innbyggerne som hører til Stavanger Universitetssjukehus (SUS) ha egen kjernejournal.

Leger foran DIPS

Piloteringen av kjernejournal i DIPS startet 16. mai. Allerede høsten 2014 vil alle de 345.00 innbyggerne som hører til Stavanger Universitetssjukehus (SUS) ha egen kjernejournal.

 

Vi har nå 180 ansatte i SUS som har tilgang til kjernejournalen. Det er litt færre enn det vi hadde planlagt å starte med, men opplæringen foregår kontinuerlig slik at stadig flere får ta kjernejournalen i bruk, forklarer Ove Nordstokke som er hovedprosjektleder for piloten ved SUS.

165.000 innbyggere i Stavanger-området har fått beskjed om at de kan ta i bruk kjernejournalen. På landsbasis har 3862 vært inne og registrert kontaktinformasjon om seg selv i journalen. 1362 av disse har også registrert opplysninger om egen sykdom, slik alle med kjernejournal kan gjøre, og fått et såkalt «Blå indikator» som kommer opp som symbol i DIPS. Bare 219 har så langt valgt å reservere seg mot kjernejournal. Alle disse tallene inkluderer også de som har fått kjernejournal i forbindelse med piloten som er kjørt i Trondheimsområdet. Flere legeregistreringer Ifølge denne oversikten har 1059 kjernejournaler så langt blitt oppdatert med kritisk informasjon fra leger, og fått en såkalt «Rød indikator», som kommer opp som symbol i DIPS. I en stresset situasjon er det derfor enklere å skille mellom informasjon leger har lagt inn og det pasienten selv har bidratt med. Kjernejournaler som ikke har registrert informasjon om pasienten vises med en grå indikator i journalen.

Vi ser allerede nå at akuttmottaket ikke er det stedet som blir å registrere mest informasjon i kjernejournalen. Dette vil nok primært være en jobb som fastleger i kommunene eller overleger ved sykehuset gjør, sier Nordstokke.

59 prosent av legekontorene i Stavangerområdet har allerede tatt i bruk kjernejournal, og prosjektlederen håper dette tallet øker ytterligere innen 1. juli. Legekontorene som rekker denne fristen får en økonomisk kompensasjon. Akuttmottaket vil derimot være det stedet som får behov for å sjekke kjernejournalen oftest, siden de trenger rask tilgang til kritisk informasjon.

Resten av landet

I løpet av høsten faser vi inn resten av området til SUS og får inn samtlige 18 samarbeidskommuner. Det betyr at 180.000 flere innbyggere får kjernejournal.

I 2015 er det meningen å rulle ut kjernejournalen i resten av Helse Vest og Helse Midt, og også starte med de første sykehusene i Helse Nord og Helse Sør-Øst. Nordstokke opplyser at Helsedirektoratet ønsker en rask bredding. Derfor er det planlagt at samtlige nordmenn skal ha fått kjernejournal i løpet av 2015-2017. SUS gjør nå en evaluering av opplæringen som er gjennomført, for å vurdere om det er mulig å ta i bruk en e-læringsmodul istedenfor ordinær klasseromsundervisning.

 

Relatert