Innovativ arbeidshverdag

Å ligge lengst fremme teknologisk og faglig er utfordrende og stiller krav til våre ansatte. Vi må være innovative og kreative. 

Innovativ arbeidshverdag i DIPS

 

 

Det er ikke alle i DIPS som jobber direkte med selve produktet, men en ambisjon om å lage verdens beste journalsystem gjør noe med hele bedriften og måten vi jobber på. DIPS er en nasjonalt ledende bedrift med internasjonale ambisjoner. Vi er opptatt av at den enkelte medarbeider kan være med å gjøre en forskjell, og er det ikke det vi alle drømmer om, at vårt bidrag faktisk skal ha betydning og være med på å løfte produktet til noe unikt.

I DIPS jobber vi fokusert med et fåtall produktområder innenfor en ganske smal nisje. Dette betyr at våre medarbeidere innehar en unik spisskompetanse som gjør det svært utviklende å jobbe her. Når vi i tillegg jobber med agil systemutvikling organisert i team med en flat organisasjonsstruktur så er det stort rom for å forme sin egen arbeidshverdag, og jobbe med fagområder og teknologier som man finner interessant og givende.

Vi har ambisjoner om å lage verdens beste elektroniske journalsystem.

Ikke for å skryte, men det er en grunn til at medarbeidertilfredsheten i DIPS i medarbeiderundersøkelsen hvert eneste år ligger mellom 96% og 98%. Vi stagnerer likevel ikke som organisasjon fordi vi hele tiden vokser og fyller på med de beste folkene og tar vare på kompetansen til de som er her. Vil du jobbe i et norsk programvarehus med verdensledende programvare så er DIPS et meget godt alternativ. Du kan være vår neste ressurs, og da er det med trygg forvissning vi kan love deg både utviklingsmuligheter og karriere i ett av landets mest spennende programvarehus. 

DIPSere og bærekraftskuben

Som en liten sluttkommentar har vi tatt med et sitat fra en av våre seniorkonsulenter, Tone Klund:

Hvis noen tror at det å jobbe i DIPS kun har med data å gjøre så er det ikke riktig. Jeg jobber fortsatt mye med mennesker. Det kan være i arbeidsgrupper sammen med representanter fra kunden eller interne prosjekter. Denne kombinasjonen av teknologi og mennesker setter jeg stor pris på!

 

Relatert