Jobber for å redde liv

Publisert

Ca 100.000 brukere. Nærmere 300 ansatte. Ett mål: – Skape et varmere, sikrere og mer effektivt helsevesen

Ca 100.000 brukere. Nærmere 300 ansatte. Ett mål: – Skape et varmere, sikrere og mer effektivt helsevesen

DIPS logo og tre DIPSere bak, Foto: Bodø Nu
Foto: På DIPS jobber et bredt antall faggrupper med ett mål for øyet: – Et varmere, tryggere og mer effektivt helsevesen. F.v. produktsjef for kliniske systemer Vidar Åsbakk, leder for brukeropplevelse Line Ånderbakk Olsen og medisinsk rådgiver Anca Heyd.
 

– Det gir en ekstra motivasjon når du vet at jobben din kan være med på å redde liv, sier produktsjef for kliniske fagsystemer, Vidar Åsbakk (43).

 

MARKEDSLEDENDE

Det som begynte som et lite dataeventyr i kjelleren på Nordlandssykehuset på 80-tallet, er i dag et solid aksjeselskap som er markedsledende innen digitale helsesystemer. For å få dette til, kreves det et omfattende samspill internt i bedriften. Sånn sett er DIPS et Helse-Norge i miniatyr, hvor alle fagfunksjoner er representert. Det sier litt når hver femte ansatt har en klinisk bakgrunn.

 

Portrettbilde av Vidar Åsbakk

OVERSIKTLIG OG TRYGT PÅ ÉN GANG: – Utfordringen er å lage systemer som sikrer god pasientsikkerhet, samtidig som de er så enkle og oversiktlige som mulige, sier produktsjef Vidar Åsbakk

 

PASIENTSIKKERHET I FOKUS

Åsbakk, som har jobbet i DIPS siden 2011, har blant annet sin bakgrunn fra teknisk kybernetikk ved NTNU. I dag består jobben i å koordinere og prioritere innspill, ønsker og strategier når det gjelder den løpende utviklingen av kliniske fagsystemer. – Vi ønsker med DIPS Arena å tilby et system som gir betydelig forbedret pasientsikkerhet. For å oppnå dette jobber vi med avanserte løsninger for å gi helsepersonell god beslutningsstøtte. For eksempel vil systemet gi varsel dersom en bruker forsøker

å forskrive et medikament som vil gi negative og kanskje farlige bivirkninger i kombinasjon med andre medikamenter pasienten bruker, sier Åsbakk.

 

MEDISINSKFAGLIG BRO

For å få løsningene så gode som mulig, er DIPS helt avhengig av en solid stab med helsefaglige personell. En av disse er medisinsk rådgiver Anca Heyd (49), legespesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. – Min jobb er å skape en bro mellom dataekspertene og de som til daglig jobber i helsevesenet, sier Heyd.

Portrettbilde av Anca Heyd

SKAPER TVERRFAGLIG DIALOG: – Som medisinsk rådgiver er det én av mine oppgaver å sørge for at dataekspertene og legene snakker samme språk, sier Anca Heyd.

 

EN HJELPENDE HÅND

Hun vet nemlig alt om hvordan en hektisk hverdag fungerer på et sykehus og da er det viktig at de digitale systemene blir oppfattet som en hjelpende hånd –ikke som nok et stressende innslag. – Det stilles stadig strengere og mer omfattende krav til sikkerhet, rapporter og dokumentasjon. Vårt mål er at DIPS-systemene skal gjøre dette enklere, lettere og ikke minst tryggere.

 

MÅ VÆRE BRUKERVENNLIG

Et tredje og helt sentralt element hos DIPS er arbeidet med å kvalitetssikre brukeropplevelsen. Line Ånderbakk Olsen (36), som selv har solid erfaring med interaksjonsdesign, leder dette arbeidet. Målet med DIPS Arena er å tilby et verktøy som gir bedre støtte, større oversikt og forståelse, men også sparer tid for brukeren. Da er det viktig med en rød tråd gjennom alt vi utvikler, slik at brukeren enkelt kjenner seg igjen i de ulike modulene og at systemet er enkelt å lære seg.

KUNSTIG INTELLIGENS For DIPS blir ofte navet på et sykehus, den samlende enheten som skal koreografere hele den digitale balletten. Dette blir ikke minst viktig når man i nær fremtid også skal koble på kunstig intelligens og se på hvordan bruken

av såkalt ”big data” kan revolusjonere helsevesenet. I tillegg til de rene sykehus-løsningene, jobber også DIPS med å utvikle løsninger som gjør at fastleger og legevakt kan bidra med løpende informasjon. Og så må det også lages en digital infrastruktur som gjør pasientene i stand til å følge med sin egen journal i sanntid.

Portrettbilde av Line Ånderbakk Olsen

BRUKEREN I FOKUS: – Vi jobber hele tiden for å ha en rød tråd i utviklingsarbeidet, slik at brukeren hele tiden får en optimal opplevelse av systemet, sier lederen for brukeropplevelser, Line Ånderbakk Olsen.

 

JAKTER PÅ DE BESTE HODENE

– Vår jobb er – til sjuende og sist – å frigjøre tid slik at behandlende personell får mer tid til hver enkelt pasient, sier HR-leder Gunn Pettersen (53). Da blir det også viktig å kapre de til enhver tid beste hodene til DIPS. Dette er en prosess det brukes stadig mer tid på. Vi er på jakt etter de som er engasjerte, interesserte og som brenner for å gjøre en forskjell, sier Pettersen. I tillegg til interessante faglige utfordringer, legger vi vekt på å bygge god bedriftskultur gjennom sosiale og sportslige aktiviteter. Hvert kontor har sin egen «DIPS

Event» og tilhørende årsbudsjett, som i praksis er det enkelte kontors sosialkomité. Komitéene nedsettes årlig og aktivitetene, både de sosiale og sportslige, er satt i system. Det har uten tvil vært et av de viktigste verktøyene for å bygge den gode og anerkjente DIPS-kulturen.

Portrettbilde av Gunn Pettersen

GODE JOBBER: Våre betingelser er konkurransedyktige, og vi tilbyr jobb i et meningsfullt og banebrytende teknologisk miljø, sier HR-leder Gunn Pettersen.

 

Artikkelen er publisert på BodøNu/Respons

 

Relatert