Kom møt oss på Castelle - vi setter e-helse og innovasjon på dagsorden!

 

Arendalsuka 2018

  • Castelle
  • Konferanse

Arendalsuka 2018 - toppbilde program

Under Arendalsuka 2018 vil DIPS og IKT-Norge i samarbeid med flere sentrale aktører sørge for et høyaktuelt program - hvor vi setter e-helse og innovasjon på dagsorden.

Møt oss på Castelle torsdag 16. august fra kl. 15.00-16.30. Vi deler vår kunnskap om de mest sentrale funnene fra E-helsebarometeret 2018 og hvordan kunstig intelligens kan hjelpe til å løse fremtidens utfordringer i det norske helsevesen.

 

Program Torsdag 16.august:

DIGITALISERING AV HELSEVESENET - STATUS QUO OG FREMTIDENS UTSIKTER MED KUNSTIG INTELLIGENS

 

15:00 – 15:40: Norsk e-helsebarometer 2018 - To av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men mange er bekymret for personvern og sikkerhet.

Norsk e-helsebarometer er en landsomfattende spørreundersøkelse, der 2000 nordmenn og 200 leger, sykepleiere og helsepersonell er intervjuet om sine erfaringer og oppfatninger av digitale helsetjenester. Analysen, som er gjennomført for tredje år på rad av Opinion (på oppdrag fra DIPS), kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge. Seniorrådgiver og partner i Opinion, Ola Gaute Aas Askheim vil presentere årets resultater før vi går over i en paneldebatt.

Paneldeltakere: Naeem Zahid, lege og forretningsutvikler i Telenor, Kirsten Haugland, Avdelingsleder for kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen, Karl Arne Jespersen, Direktør for Salg og Forretningsutvikling i DIPS og Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion.

Møteleder: Nard Schreurs, Direktør eHelse og smart tech i IKT-Norge 

 

15:40 – 15:50: Pause / benstrekk

 

15:50 – 16:30: Fremtidens utfordringer i det norske helsevesen – hvordan kan Kunstig Intelligens hjelpe til, og hva må tilrettelegges?  

I 2018 er utredning og behandling av pasienter i stor grad basert på diagnostikk som forutsetter bruk av klinikers egen og kollegers erfaring, òg nasjonale retningslinjer. Er dette et apropos, sett i lys av det faktum av at Norge er et av de land i verden med lengst historikk i elektronisk registrering av helsedata. Kunstig intelligens er predikert å spille en avgjørende rolle i fremtidens behandling av pasienter. Setter dagens lover og regler en begrensning for hvordan helsedata data kan benyttes? Hvilke forventninger har myndigheter, pasienter og klinikere til fremtidens inntreden av Kunstig Intelligens og hva må tilrettelegges for å komme dit? Hvordan skal Norge nå en målsetning om «mer helse for hver krone»?

Vi kjører debatt med følgende paneldeltakere; Even Krogstad, Seksjonsleder eHelse på Sørlandet Sykehus HF, Per Morten Hoff, Styreformann i Anzyz, Astri Arnesen, President for den Europeiske Huntington Foreningen og Thomas Smedsrud, Lege og Prosjektleder BIGMED, på Oslo Universitetssykehus. 

Møteleder: Nard Schreurs, Direktør eHelse og smart tech i IKT-Norge

 

Meld din interesse her: https://www.facebook.com/events/233819237222930/Velkommen!