d:demo om anestesitilsynsliste i DIPS Arena (NY dato: 16.desember)

  • Teams Live Event
  • Demo

Det som tidligere ble kalt DIPS Demo har fått nytt navn, og vil fremover bli omtalt som d:demo.

 

Vi ønsker deg velkommen til en demonstrasjon av den nye løsningen anestesitilsynslista i DIPS Arena.

I denne demoen vil Thea vise anestesitilsynslista som består av en pasientliste med oversikt over alle pasienter som har planlagt kirurgi.

Informasjonen i pasientlisten er spesialtilpasset anestesipersonell for å vurdere anestesi tilknyttet kirurgi. Pasientlisten viser informasjon om operasjonene som er planlagt slik at anestesipersonell kan vurdere om det finnes

tilstrekkelige journalopplysninger for pasienten til at man kan gjøre en anestesivurdering.

Det forutsettes bruk av DIPS Arena Operasjon

 

Vel møtt!

Meld deg på