DIPS Demo: Arena behandlingsplan

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Demo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

Ansvarlig for denne fellesdemoen er: Produkteier Phuong Pedersen og Kvalitetskonsulent Terje Sagmyr.

 

Demoen innledes med grunntanken bak Behandlingsplan i Arena etterfulgt av demonstrasjon av praktisk bruk med opprettelse, vedlikehold og dokumentasjon.

 

Meld deg på