DIPS Demo: Arena infeksjonsovervåkning

  • Skype for Business
  • Demo

DIPS Fellesdemo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena.Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I denne demoen vil vi gå gjennom følgende punkter

  • Start infeksjonsovervåkningsak
  • Gjennomgang arbeidsflyt infeksjonsovervåkning
  • Gjennomgang av pasientlisten
  • Gjennomgang utfylling av infeksjonsstatus i de forskjellige skjemaene og utskrift av brev
  • Avslutt, kansellering og gjenåpning infeksjonsovervåkningsak

 

Ansvarlig for demoen er: Konsulent Anine Ramberg

Meld deg på