DIPS Demo: Arena System Manager

  • Skype Business
  • Demo

DIPS Demo er et tilbud som er forbeholdt våre kunder og deres ansatte. I våre fellesdemoer demonstrerer vi funksjonalitet som er spesielt relevant, enten ved at det er nye løsninger eller vesentlige forbedringer. Fellesdemoene er en flott anledning for våre kunder til å bli kjent med sentral DIPS-funksjonalitet som er implementert i DIPS Arena. Våre fellesdemoer avholdes på Skype for Business, og alle kunder som har meldt seg på vil motta en møteinnkalling med link til pålogging i forkant av møtet.

 

I DIPS Fellesdemo om "Arena System Manager" vil produktansvarlig Bjørn Næss ha fokus på:

Til Arena 17.2 kommer en helt ny admin modul kalt Arena System Manager. Gjennom denne modulen kan du importere en rekke konfigurasjoner og oppsett i en samlet operasjon. Dette gjør vedlikehold av Arena installasjonen mye enklere. Ved å redusere antall manuelle operasjoner vil det resultere i færre feil. I denne demonstrasjonen går vi gjennom de grunnleggende funksjonene i denne modulen.

 

Målgruppe: Systemforvaltere og andre Arena interesserte

Meld deg på